Gruppen sover

13 Maj

Denna medlemsgrupp har sakta men säkert tynat bort. Inte för att engagemanget har blivit mindre, tvärtom har engagemanget bara ökat men nu på andra platser inom Fi. Det arbete som skett här är något som idag drivs av partiet. Sedan gruppen startade har en ny omfattande funktionshinderspolitik antagits. Vi har gått till val på en human flyktingpolitik och tagit fram en ny migrationspolitik där alla människor får rätten att leva var de vill på jorden utan att stoppas av murar och gränser. Vår hbtq-politik är den enda som på allvar gör upp med heteronormen, när andra partier ser på när människor kränks i skolan, av familjepolitiken och hatbrott. Med välfärd som verktyg bygger vi ett demokratiskt och solidariskt samhälle som sätter människors behov framför marknadens.

Idag är Feministiskt initiativ ett starkare, bredare och klokare parti än någonsin. Därför behövs inte längre denna medlemsgrupp.

Tal mot Tvångssteriliseringarna av Transsexuella

23 Jan

Vänner,

Denna vecka demonstrerar vi i Malmö, Göteborg, Norrköping, Stockholm, Umeå och nu också i Uppsala. Vi demonstrerar runt om i Sverige mot den könskonservativa ideologi som dominerar den svenska riksdagen idag.

Det kanske grövsta och våldsammaste konsekvensen av denna könskonservativa politik är tvångssteriliseringarna av transsexuella. Tvångssteriliseringarna har genom historien fått ett namn. Att lägga människor under kniven, att kontrollera vem som får skaffa barn, att förvägra vissa grupper rätten att definiera sig själva och att bestämma över sin egna kropp – allt detta går under namnet Fascism.

Vi ska inte hyckla eller sopa våldet under mattan, tvångssteriliseringarna är en rasbiologisk kvarleva som inte hör hemma i en demokrati. Det är denna politik som nu försvaras i vår riksdag.

Men tvångssteriliseringarna sker inte i ett politiskt vakum. De är en del av ett mycket större politiskt projekt där makt och resurser fördelas utifrån hur du utrycker och definierar ditt kön.

Att få bort tvångssteriliseringarna är endast ett första steg i en större könspolitiskt samhällsomvandling. En omvandling där vi skapar en värld där alla kan leva fria från våld och bestämma över sina egna kroppar. En värld där ditt kön inte påverkar din möjlighet att få jobb, gå i skolan eller få kvalificerad sjukvård.

Tvångssteriliseringarna ska bort, men vi nöjer oss inte där. Om kristdemokraterna förlorar denna strid men vi har kvar en riksdag som domineras av samma könskonservativa ideologiska utgångspunkt så är det vi som är förlorarna.

Vi får inte nöja oss med att få igenom en reform. Låt detta vara startskottet för en tid där mänskliga rättigheter och en värld fri från diskriminering alltid är utgångspunkten i alla politiska samtal, från sjukvård och arbetspolitik till skola och migrationsfrågor.

För 5 år sedan skulle denna demonstration inte kunnat äga rum. Transrörelsen har växt, den är mångdubblad och tusenfalt starkare. Idag slutar vi vänta, idag tar vi saken i våra egna händer. Aldrig mer kommer vi låta transfobin gå obemärkt förbi.

Tvångssteriliseringarna är bara början, nu tar vi över, Nu skapar vi en värld där alla kan leva fria från våld och förtryck

// tal av Jonas Göthner på demonstration mot Tvångssteriliseringarna söndagen den 22 januari 2012 inför 200 personer

Juholt ville ha temporära medborgarskap

12 Okt

Håkan Juholts stab gav internt Morgan Johansson grönt ljus att ställa sig bakom Ilmar Reepalus förslag om temporärt medborgarskap för nyanlända. När förslaget sedan mötte kritik tog Juholt offentligt avstånd. Det skriver Dagens Arena efter en intervju med riksdagsledamoten Maryam Yazdanfar (S).

Förslaget hade tidigare kritiserats av Maryam Yazdanfar, Mona Sahlin, Ardalan Shekarabi och Jytte Guteland som menade att ”Det är ett synsätt som grundar sig i att man tror att brottslighet är avhängig din etnicitet. Det är ett brott mot hela den socialdemokratiska förklaringsmodellen som utgår från att brottslighet har sociala orsaker. Att tilldela människor egenskaper utifrån deras etniska ursprung har sin grund i rasistiska ideologier.”

Även Kriminologen Jerzy Sarnecki riktar skarp kritik mot förslaget och menar att ”Det är ungefär som att resonera att om vi inför dödsstraff så kommer folk att avhålla sig från våldsbrott. Det finns en väldigt omfattande bevisning för att det inte fungerar på det sättet. Så att rent kriminologiskt håller det alltså inte, så därför tror jag att det snarare handlar om populism.”

Denna hårda kritik skrevs innan det framkommit att även Juholt stod bakom beslutet. Det fanns många som var snabba att dra undan mattan för Mona Sahlin vid tobleroneaffären, men det är många (hittills) som har varit snabba på att uttala fullt förtroende för Håkan Juholt. Sällan har väl utsagan om att kvinnor måste vara dubbelt så bra och bara får göra hälften så många fel, varit så tydlig som här skriver Gudrun Schyman. Nu visste inte kritikerna att Juholt stod bakom förslaget, det återstå att se om detta grova övertramp får honom att avgå eller om han får sitta kvar likt Tobias Billström och Andres Borg.

Prostituerade straffas trots sexköpslagen

11 Okt

Sexköpslagens storhet ligger i att köparna av sex kriminaliseras medan de som säljer skyddas. Men lagar fungerar bara om människor väljer att upprätthålla dom. Stigmatiseringen av personer i prostitution är stor och det leder till att lagen inte följs och bland annat poliser hittar på egna regler. En sådan regel som polisen hänvisar till trotts att den bryter mot regler om fri rörlighet är att personer som är på besök i Sverige ska ” försörja sig på ett ärligt sätt” vilket används som svepskäl för att utvisa personer som lever i prostitution och romer som lever på att tigga pengar. Andra exempel på hur personer i prostitution straffas är hur kommuner stoppat utdelning av kondomer.

Det behövs ett nationellt resurscentrum för prostituerade som bör ha både rådgivande och behandlande uppgifter, men även fungera som ett kunskapscentrum som kan bevaka situationen för prostituerade och stoppa den här typen av förakt mot prostituerade. Istället för utvisningar vill Fi, utöver resurscentrumet, även ge mer resurser och hjälp till prostituerade, bland annat genom att staten tar ansvar för att det inrättas resursjourer som kan ta emot de mest utsatta kvinnorna, exempelvis missbrukare, psykiskt sjuka och prostituerade.

Uppdatering: Problemet är alltså att istället för att hjälpa och stödja människor att komma ur prostitution så väljer man att straffa de. För en utvisning är alltid ett straff mot den som utvisas. Det går alltså helt emot sexköpslagen som är menad att straffa torsken. Sedan är detta givetvis en större fråga om hur organiserat sexuellt våld mot kvinnor ska bemötas, vilket jag inte gått in på i detta inlägg vilket givetvis inte betyder att vi inte har en politik på det området – tvärtom. Även där har Fi många förslag, bland annat att Fi ska verka för att utländska kvinnor och män som i äktenskap eller samlevnad med män i Sverige utsätts för våld samt kvinnor/män/barn som befinner sig i Sverige till följd av trafficking ska ha rätt att stanna i Sverige oavsett vistelsetid i landet, längd på eventuellt äktenskap, ålder, hälsotillstånd etc. Skyddet ska även stärkas för kvinnor i samband med angivelse av brottslingar i trafficking. Fi vill även att kvinnor i prostitution ska ha rätten till skadestånd, att straffen för sexköp höjs och att sexköpslagen utvidgas till att även gälla utomlands. Fi ställer sig även bakom kampanjen Ain’t I a Woman – för papperslösa kvinnors rätt till skydd där ett av deras krav är att Kvinnofridslagen överordnas utlänningslagen. Detta skulle leda till att alla kvinnors rätt till skydd står över hot om avvisning. Dessa förslag förbättrar alla situationen för människor i prostitution – att straffa den brottsdrabbade genom utvisning är däremot ingen lösning.

Ellen Johnson-Sirleaf

10 Okt

Ellen Johnson Sirleaf, president i Liberia, Leymah Gbowee, grundare till Women in Peacebuilding Program/West African Network for Peacebuilding och Tawakkul Karman, jemenitisk journalist och fredsaktivist delar på årets fredspris. Läs mer om denna fantastiska nyhet på Kvinna till kvinna.

Feminism är inte manskvotering

10 Okt

Så kallade jämställda språkrör för Gröna studenter, Grön ungdom och Miljöpartiet

Den patriarkarla bilden av en ledare är en ensam man, en landsfader, som styr landet Sverige. Han väljs av partiet, sedan får han som envåldshärskare samla ”sitt lag” genom att välja vilka som ska ha viktiga poster runtomkring honom. Feministiskt initiativ har sedan partiet bildades arbetat mot denna patriarkarla organisationsstruktur, en del av det arbete har varit att ha flera talespersoner. Det har under våra 6 år varit sex kvinnor och en man som haft denna post. Bristen på män kan förklaras med att många i Fi menar att en frigörelse bör drivas av de som är underordnade men framförallt av den enkla anledningen att män i mycket mindre utsträckning är intresserade av feminism. Som i alla politiska konflikter är de med makten sällan viliga att se sina egna privilegier och organiserar sig därför inte för jämlikhet.

För ett feministiskt parti är det med andra ord självklart att utmana bilden den ensamma manliga ledaren. Det är därför synd att de som förespråkar delat ledarskap i Vänsterpartiet och Miljöpartiet argumenterar helt utan feministisk analys.

Miljöpartiet skriver i sina stadgar att partiet ”väljer två jämställda språkrör” som ”ska vara en kvinna och en man.” Jämställdhet handlar här inte om att bryta den makt som män har i samhället på kvinnors bekostnad – jämställdhet är här att kvotera in en man tillsammans med en kvinna. Det finns inga garantier att miljöpartiets modell på något sätt förbättrar deras feministiska politik, tvärtom stärker det iden om att det bara finns två kön som är sina motsatser och (heterosexuellt) kompletterar varandra och därför bör tillsammans finnas representeras i politiken.

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson lyckas i en artikel med rubriken ”MP:s språkrörsmodell främjar jämställdheten” inte presentera ett enda argument hur deras språkrörsmodell främjar jämställdheten. Om man inte menar att jämställdhet är att ha en mindre mansdominans än andra riksdagspartier – vilket skulle kunna motverkas genom slopad inkvotering av män så att kvinnorna får makt i partiet.

Vänsterpartiet har i samma anda börjat förespråka delat ledarskap. Jonas Sjöstedt ska väljas till partiledare, men eftersom det finns ett tryck för att få en kvinnlig partiledare föreslår han passande nog att dela partiledarskapet. Lars Ohly påpekar träffande att:

” – Jag har inte hört någon som förespråkar delat ledarskap som lyfter fram två kvinnor. De som nämner namn säger först en man, och sedan är de tvungna att nämna en kvinna, för våra stadgar säger ”Minst 50 procent kvinnor på alla uppdrag”.
Att ha en man och kvinna i toppen vore ”en jätterisk”, enligt Lars Ohly.
– Vi är inte undantagna från maktstrukturer och mönster som finns i samhället. Det går inte att bortse från hur ser ut och som ett feministiskt parti borde vi inse det.
– Om man vill föra fram feminismen ska man framför allt inrikta sig på den feministiska offensiven politiskt, och så ska man välja många kvinnor som företräder Vänsterpartiet på många nivåer. Det är att ta feminismen på allvar.”

Samtidigt görs det en offensiv från manliga vänsterpartister som förklarar hur viktig feminismen är men hur oviktigt kön är (se: Flammans ledare och Jens Holm som får bra mothugg i kommentarsfältet). Ytterligare en man kan leda vänsterpartiet för även män kan vara feminister heter det. På så sätt väljer ledande vänsterpartister att bli en del av den långa tradition av att välja män till partiledare vilket resulterat i att Sverige är ensamt nordiskt land som aldrig haft en kvinnlig statsminister och har idag bara två kvinnliga partiledare av de nio som finns i riksdagen.

Vissa vänsterpartister och inte minst partiledarkandidaten Rossana Dinamarca visar med all önskvärd tydlighet hur delat ledarskap blivit ett redskap för män att köra över de feminister som vill se en kvinna som partiledare.

Debatten om ledarskap måste därför sättas in i sitt sammanhang. Delat ledarskap har en ideologisk feministisk grund där patriarkarla ledarstrukturer utmanas. Men så länge argumenten i Vänsterpartiet och Miljöpartiet är att garantera att en man ska leda partiet så är delat ledarskap en antifeministisk hållning.

/Jonas Göthner

Varför finns Fi?

14 Aug

Ofta kommer miljöpartister, vänsterpartister och ibland andra partiföreträdare fram till oss och förklarar bestämt att Fi behövs inte. Allt Fi vill vill även de andra partierna. De menar att Fi är ett misstag, att feminismen redan finns i andra partier. Att vi i Fi måste ha missat det och startat ett eget parti helt i onödan. Precis på samma sätt som Miljöpartiet för 20 år sedan skapades helt i onödan då alla partier redan var tipp-topp i miljöfrågor. Historien har nu visat annorlunda, och kommer om 3 år även ge oss i Fi rätt. Gudrun Schyman skriver elegant varför.

Skrivet om Fi på Pride

8 Aug

Lesbisk kamp förr och nu diskuterades i ett fullsatt Kafé Klara på Pridefestivalens andra dag. Samtalet om historien, vad som har förändrats och om dagens kamp var arrangerat av Fi och hölls till minne av Stina Sundberg, Fi: s talesperson som gick bort i år.

Begreppet intersektionalitet kan vara ett kraftfullt verktyg i vardagspolitisk kamp. Men det räcker inte med att konstatera att vissa grupper har privilegier – det handlar om att göra något åt saken. Det var en av slutsatserna vid panelsamtalet ”Intersektionalitet i praktiken” på Stockholm Pride.

Tar bögarna för mycket plats när idrotten ska bli HBT vänlig? Varför ställer inte Riksidrottsförbundet högre krav på idrottsföreningar? Feministiskt Perspektiv fanns på plats på Stockholm Pride när det diskuterades idrott och HBT – frågor.

Hbt-dopning – Lite mer hbt-vänlighet skulle leda till bättre svenska idrottsprestationer.

Fredagens debatt Nationalisternas kidnappningsförsök av hbtq-rörelsen anordnades av Fi på stora scenen i Pride Kungsträdgården. Hur detta ska bemötas var en av frågeställningarna. I panelen satt Trifa Shakely, chefredaktör Bang, Sissela Nordling Blanco, talesperson Feministiskt initiativ, Ali Al-Basri, Arabiskt initiativ och Ulrika Westerlund, ordförande RFSL.

Nystartade Unga Feminister, med anknytning till Fi, deltog på Pride för första gången. På torsdagen höll de ett seminarium för intresserade i Pride Sergel för att presentera sig och höra efter vad de kan göra för hbtq-rätt i Sverige. Vilka är de viktigaste frågorna att driva i valrörelsen 2014?

HBT-S hoppar av Pride – men av fel skäl

29 Jul

HBT-Socialdemokraterna brukar hyra ett tält för 25-30 000 kronor. I år kostar det 50 000. Att det är så dyrt för hbt-communityt att delta på Pride är ett gott skäl till att hoppa av festivalen i protest. Tyvärr är deras skäl något helt annat, de har blivit lovade en rabbatt, men löftet sveks. ”Det är en principsak och handlar inte om kronor och ören. Man ger inte ett löfte för att sedan ta det tillbaka” menar Anders Selin, förbundsordförande i HBT-Socialdemokraterna.

På så sätt lyckas han osynliggöra problemet och göra det till en fråga om kommunikation. För det handlar inte om löften, det handlar om att hbt-organisationer inte har råd att vara på nordens största hbt-festival. Fi, som är en av Sveriges viktigaste rörelser för hbtq-personers rättigheter, har i år lyckats betala den höjda avgiften på 13 000 kr för att ha det minsta sortens tält. Inget annat årligt evenemang som Fi deltar på (almedalen, 8 mars etc) får så mycket pengar eftersom vi inte har pengar, att vi även i framtiden ska kunna betala så mycket är tveksamt. Detta är något värt att protestera mot. Men kanske inte för hbt-sossarna, de kan ju få bidrag och har ett rikt parti i ryggen.

Uppdatering: Se kommentar från Anders Selin, förbundsordförande Hbt-socialdemokrater Sverige, i kommentarsfältet

4 år stulna

27 Jul

Rwandiern Sylvére Ahorugeze har blivit släpt på fri fot efter att ha suttit häktad i fyra år, varav 3 år i Sverige. 23 timmar om dygnet var han inlåst och för att ha blivit bestulen på dessa år och utsatt för denna hemska tillvaro kräver han  en miljon euro i ersättning.

Ahorugeze är inte åtalad för något brott och ingen förundersökning har gjorts mot honom, men han är misstänkt för Krigsbrott i Rwanda. Oavsett hans eventuella skuld så måste vi börja diskutera övertron och överanvändningen av häktningar för pengar kan inte ersätta liv.