Förslag till valmanifest för storstockholm

23 Feb

Ett förslag till valplattform för Storstockholm har tagits fram. Motionen är inlämnad, och Fi region stockholms styrelse kommer behandla den och övriga motioner till den 28 februari, beslut kommer tas på lokala valkonferensen 6 mars. Den är gratis och öppen för alla medlemar som är folkbokförda i Storstockholm.

Förslaget på valplattform är skrivet av Jonas Göthner, Sissela Nordling Blanco, Anette Ahmed Lebbad, Roya Hakimnia och Kristin Tran och det ser ut såhär:

Fler jobb och arbetstidsförkortning i den offentliga sektorn

Produktion och arbete ska vara till för människor – för att möjliggöra, underlätta och stimulera våra liv, inte slita ut och förstöra oss. Kvinnor inom vård och omsorg sliter idag ofta ut sig fysiskt och psykiskt, och har begränsad fritid och utrymme för att delta i politik och beslut som rör fördelningen av samhällets resurser. För att motverka detta krävs trygga anställningar, arbetstidsförkortning och tillgång till jobb, full sysselsättning är målet. Mer jobb i den kostnadseffektiva välfärden gynnar samhället och lyfter oss ur krisen. Det är dags att prioritera välfärden.

Anställ 40 000 fler inom offentliga sektorn i Stockholms läns landsting.
Heltid och trygga anställningsformer ska vara en rättighet. Bemanningsföretag ska motverkas.
Höj lönen inom lågavlönade jobb i offentliga sektorn och motverka lönediskrimineringen.
Förkorta arbetsdagen till 6 timmar med bibehållen lön.

Ett Stockholm län fritt från diskriminering!

Vår feministiska analys grundar sig i övertygelsen om demokratiska principer och alla människors lika värde. Vår vision är en värld fri från diskriminering. Att inkludera andra maktordningar baserade på etnicitet, religion, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, funktionshinder och klass och att se hur de samverkar med könsmaktsordningen är grunden i Fi:s politik.

Alla lärare ska utbildas i genus, hbt, antirasism och funktionalitet.
Diskrimineringen på arbetsplatser och vid rekrytering måste motverkas. Mer riktade resurser krävs och diskrimineringen måste synliggöras och motverkas genom rekryteringsrutiner, tydliga handlingsplaner och positiv särbehandling.
Romers rättigheter och tillgång till välfärden måste stärkas. Det krävs utbildning för att öka kunskapen om romers situation.
Resurserna till asylsökande måste höjas för att ge en bra start i Stockholm. Resurserna ska fördelas rättvist mellan kvinnor och män.
Asylsökande ska erbjudas utbildning om sina rättigheter och svensk diskrimineringslagstiftning inom SFI så de kan stärkas och få verktyg att bemöta rasism och övertramp från myndigheter.

En vård tillgänglig för alla

Vård är en mänsklig rättighet och grundläggande för ett demokratiskt samhälle. Det är omänskligt att landstinget inte ger papperslösa rätten till annat än akut vård. Vården måste anpassas efter allas behov, det krävs ökad kunskap och resurser för att kunna ge alla kvalificerad vård oavsett kön, könsidentitet, sexualitet, etnicitet, språkkunskaper och klass.

Stoppa vårdval Stockholm. Vård ska ges efter behov, inte efter plånboksstorlek.
Ge vård till papperslösa och gömda flyktingar. Den ska ta hänsyn till kvinnors särskilda vårdbehov vad gäller till exempel preventivmedel och aborträtt.
Resurserna till äldrevården måste öka och personalen ska vara kvalificerad.
Inför avlönad friskvård och kraftig satsning på rehabilitering för sjukskrivna. Individuella lösningar för att nå ekonomisk självständighet skapar ett tryggt och effektivt välfärdssamhälle.
Asylsökande måste få hjälp och stöd för att bearbeta erfarenheter av våld och övergrepp. Detta kräver att den inblandade personalen har god kunskap om att bemöta kvinnor, hbt-personer och etniska minoriteter med svåra trauman.
Hbt-personers, flyktingars och kvinnors psykiska ohälsa måste tas på allvar. Det finns ett akut behov av utbildning inom vården och skolan för att kunna stoppa diskrimineringen som i många fall är orsaken till ohälsa.

Bostadsbyggandet måste ske utifrån allas villkor!

Boende skall vara en rättighet och en ekonomisk möjlighet. Bostäder måste byggas utifrån människors behov och önskemål, snarare än utifrån bostadsproduktionens ideér om familjebildning. Boendesegregationen måste byggas bort och den etniska diskrimineringen på bostadsmarknaden måste motverkas. För att alla människors vardagsliv ska fungera krävs att barn- och äldreomsorg, skolor, mataffärer och kultur finns inom 15 minuters avstånd.

Bygg bort bostadsbristen och hemlösheten! Försvara allmännyttan mot utförsäljning till bostadsrätter. Nya boende- och hyresrättsformer bör utvecklas och moderna kooperativa bosparkassor främjas.
Tillämpa social förtur i bostadskön. Det ska erbjudas lämpliga boendeformer och bostäder för utsatta grupper såsom psykiskt sjuka, missbrukare, nyanlända flyktingar och personer som lämnat misshandelsförhållanden.
Bryt segregeringen av ekonomiskt bättre ställda områden och förtäta med en mångfald av upplåtelseformer.
Alla byggnader ska vara tillgängligt för alla oavsett funktionsduglighet.
Den livsnödvändiga infrastrukturen bör säkras genom offentlig förvaltning. Kommunikationer, energi, vatten och avlopp behöver långsiktig stabilitet med hänsyn till miljön.

Inför avgiftsfri kollektivtrafik – För ett rättvist och miljövänligt Stockholm!

Vi står inför en kris utan like, klimathotet. Utsläpp från den växande privatbilismen är ett av de största bidragen till klimathotet. Genom att göra kollektivtrafiken avgiftsfri och tillgänglig för alla vill Feministiskt initiativ verka för ett grönare men också öppnare och rättvisare Stockholm. Människor mår bättre om de kan röra sig fritt i samhället och ha god tillgång till jobb, skola, affärer, vårdcentraler och vänner. Kvinnor och arbetarklassen i förorterna är de som är mest beroende av kollektivtrafiken. Det är också de som drabbas hårdast av att kollektivtrafiken får stå tillbaka för ett hänsynslöst utbyggande av bilismen.

Öka turtätheten. För att välja bort bilen krävs det att kollektivtrafiken blir mer attraktiv. Tätare och senare turer krävs och en kraftig utbyggnad av tvärförbindelser.
Stoppa Förbifart Stockholm, satsa pengarna på utbyggnad av kollektivtrafiken.
Gör all trafik tillgänglig för alla. Rullstolar, barnvagnar och cyklar ska kunna åka kollektivt.
Underordna bilen i stadsplaneringen, prioritera cykel, gång och rullstol.

Fler fritidsgårdar i Stockholm län!

Stoppa åldersdiskrimineringen och skapa en stad för alla barn, ungdomar och äldre. Dom som har minst ekonomiska resurser blir idag hänvisade till stadens bakgårdar eller bortmotade av polisen. Vi pratar om allas rätt till staden och att kunna ta del av kulturen och att kunna möta andra människor. Det kan bara ske om det finns öppna offentliga rum, utomhus och inomhus.

Fler nybyggen måste gå till offentliga öppna lokaler för barn, ungdomar och pensionärer som staden administrerar.
Barn, ungdomar och pensionärers inflytande på stadsmiljön skall prioriteras.
Barn, ungdomar och pensionärers egna idéer och initiativ till lokaler skall uppmuntras och finansieras.
Max 15-min till närmaste parklek, ungdomsgård och mötesplats för pensionärer.
Parklek, ungdomsgårdar och mötesplatser för pensionärer ska ha samma kvalitet och variation som de nöjen och den kultur som erbjuds övriga befolkningen.

Annonser

9 svar to “Förslag till valmanifest för storstockholm”

 1. Fredrik mars 11, 2010 den 10:56 e m #

  Är det något av dessa förslag som inte redan drivs av (v)?
  Eller finns det något som (v) driver idag som inte passar in i detta valmanifest?
  Försöker bara se en skillnad, om den finns?

 2. fiiii mars 13, 2010 den 12:21 f m #

  Fredrik: Jag tror att det är väldigt få av dessa frågor som Vänsterpartiet driver. Att de håller med i mycket som vi skriver är sant, men att de skulle driva dessa frågor stämmer inte. Jag har inte stenkoll på vänsterpartiets alla aktiviteter, men jag har inte sett dom gå ut i media med upprop för papperslösa, 6 timmars arbetsdag, rasismen på bostads- och arbetsmarknaden, bygga om alla bygnader så de blir tillgängliga eller diskrimineringen mot hbt-personer.
  Detta förslag till valmanifest sätter dessa frågor i första hand, medan vänsterpartiets styrelse har i sitt förslag till valmanifest 3 punkter som de vill driva i valet, varav en har rubriken ”Frihet på internett”. Jag tycker att det exemplet visar tydligt att det hela handlar om prioriteringar, för vänsterpartiet är en tredjeldel av deras valmanifest frihet på internett. Vi står inte emot vänsterpartiet där, men jag kan inte se det som en av de 3 viktigaste frågorna i en valrörelse.
  Men sedan är det också många av våra frågor som vänsterpatiet inte håller med oss om. Om du läser deras valmanifest så tycker jag att det är tydligt att det är en enorm sklinad. Det är väldigt få krav på förändring, en närmning mot sossarna i en rödgrön politisk likriktning med ett mer eller mindre två-parti system – de rödgröna mot de blå(bruna). Där behövs en radikal röst med nya perspektiv och andra prioriteringar; F!

  För att läsa Vänsterpartiets förslag till valmanifest: http://vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2533&Itemid=844

  /Jonas Göthner

 3. fiiii mars 13, 2010 den 12:40 f m #

  Se en bra debatt om (v) valmanifest. Det är pedagogiskt ihopklippt, jag kan verkligen rekomendera det:

  /jonas Göthner

 4. Fredrik mars 16, 2010 den 7:36 f m #

  Men jämförelsen kanske skall göras med (v) i storstockholm och dess valmanifest istället? För att liksom jämföra på samma nivå? Jag hittar inget konkret valmanifest där, men en del om vad partiet anser, uttalar etc. Och jag hittar ingenting där som jag jag inte tänker att fi också skulle kunna uttala.
  http://www.vansterpartiet.se/stockholm
  Så jag undrar fortfarande om det finns någon konkret fråga som inte stämmer överens med vänsterns politik? Jag skriver det inte alls i polemik på något sätt; jag förstår att partier lyfter fram och prioriterar frågor på olika sätt i kampanjer. Jag bara slogs av att jag tyckte ha läst samma saker, fast på olika ställen.

 5. Fredrik mars 16, 2010 den 10:17 f m #

  apropå – ”Jag har inte stenkoll på vänsterpartiets alla aktiviteter, men jag har inte sett dom gå ut i media med upprop för papperslösa, 6 timmars arbetsdag, rasismen på bostads- och arbetsmarknaden, bygga om alla bygnader så de blir tillgängliga eller diskrimineringen mot hbt-personer.”

  – så googlade jag dessa förslag, samt vänsterpartiet och feministiskt initiativ; och fick många gånger fler träffar på att vänsterpartiet – i media såväl som i motioner i riksdagen etc – driver dessa frågor. pröva gärna själv. Det är förvisso inte så konstigt, eftersom (v) måste ha många gånger mer resurser än (fi) –

  men det var ju egentligen inte det som var min fråga, även om jag kanske formulerade den lite konstigt – jag är på jakt efter konkreta förslag som verkligen skiljer (fi) och (v), alltså där partierna verkligen tycker annorlunda – finns det? eller är det helt enkelt en fråga om att man ”lyfter fram” och ”betonar” olika frågor?

  • fiiii mars 17, 2010 den 11:12 f m #

   Jonas Göthner var det för övrigt som skrev kommentaren :)

  • fiiii mars 28, 2010 den 11:02 e m #

   Hej Fredrik!
   Nu är valplattformen spikad. Du kan läsa våra prioriterade frågor och se om du tycker du känner igen dom från Vänsterpartiet :)
   Det är även öppet för alla att rösta fram vilka frågor som ska drivas av Fi i valet. Så även de som inte är medlemar får inflytande, alla får vara med att bestämma.
   Rösta på http://fi.gointeractive.se/valfragor-2010

 6. fiiii mars 17, 2010 den 11:10 f m #

  Hej Fredrik.
  När jag skriver att vi prioriterar olika men ibland kräver samma sak så tror jag att det betyder väldigt mycket. de rödgröna har länge velat ha jämstälda löner, ta krafttag mot hatbrotten och våldet i nära relationer. Det är grundläggande frågor som väldigt många är överens om. Men likväl ser vi att inget händer. Löneskilnaderna minskade inte, och med borgarna har de till och med ökat. Hur kunde detta ske när vi hade feministiska partier som bestämde? Jo, de bedrev ingen feministisk politik för de hade annat som ansågs viktigare!

  Sen vill du ha konkreta förslag där vi står emot varandra. Jag har dålig koll på V som sagt, men här är min uppfattning om lite debatter.

  Ett talande exempel är att Fi kommer inte att sätta sig i knät på en sosialdemokratisk regering. Vi vill vara oberoende, kunna bedriva oppositionsarbete. Vi kommer stödja de rödgrönas budget så de kommer till regeringen för att de är bättre än borgarna, men vi kommer vara en kritisk opposition även mot de rödgröna.

  HBT-frågor är något där Fi ligger ljusår förre alla andra parteri. Vänsterpartiet var dödstysta när Fi blev trakaserade 2005 för att vi ville att alla skulle få välja sina egna namn för att underlätta för transpersoner, och när vi ville ha en antals-neutral samlevnadsbalk för att underlätta för alla regnbågsfamiljer och ombildade familjer som vill kunna dela ekonomi och andra juriska rättigheter. Fi fick inget stöd, det var dödstyst medan medias oseriösa, homofoba och transfoba debatt krossade våra förslag.

  6 timmars arbetsdag är Fi idag ensamma om. V byte ut det förslaget mot det difusa förslaget om att införa arbetstidsförkortning.

  Som komentar på ditt googlande; Fi har bara funnits i 5 år och då drivit dessa frågor starkt men media har vägrat skriva om oss och vi har jobbar med (som du säger) lite resurser. Google ger ingen rättvis bild över detta.
  V däremot har varit stödparti till regeringen men har alltid grundat sin anlys på klasssklinader. Därför har en annan politik förts och inte mycket hänt.

  Efter helgen kommer vårt nationella valplattform, då kan vi göra en bättre jämförelse på oss och V :)

Trackbacks/Pingbacks

 1. Inspirerande valmanifest « Lilith Svalin - februari 27, 2010

  […] För att läsa mer om deras valmenifest gå till Feministiskt Initiativ – Intersektionalitet. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: