Arkiv | april, 2010

Schyman om politik och livet

28 Apr
Annonser

Alla vill ha tillgänglighet – men ingen gör något

27 Apr

Att det ska vara fysiskt möjligt för alla människor att ta sig fram i samhället är något som (nästan) alla vill. Det är politiskt självmord att säga att det är bra att vi har hinder i samhället som gör att platser är otillgängliga. Men när vi kommer i konflikt – när vi möts av det otillgängliga samhället – då finns ingen solidaritet och det är tyst från makthavare.

När jag (Jonas Göthner) och riksdagskandidaten Sahar Mosleh skulle föreläsa på Norrköping Pride i helgen hade SJ missat att de skulle ha en person med en ramp som hjälper oss ombord på tåget eftersom Sahar sitter i permobil. Personalen sa att tåget måste åka och att det inte fanns något de kunde göra. Vi sa att vi också måste åka för att föreläsa och att det är deras ansvar att se till att fixa fram någon på Stockholm central som kan hjälpa oss.

Från att vi sagt det gjorde tågvärden ett absurt motstånd, han vägrade att se eller lyssna på oss och gjorde allt för att slippa att ha med oss att göra. Han ignorerade oss totalt och efter några minuter när de väl skulle stänga dörrarna för att åka iväg skrek vi att vi måste med det där jävla tåget. Då valde han tillslut att säga något: ”Detta är inget Jävla tåg”, sen stängdes dörrarna och de åkte.

Det är så vi behandlas när vi belyser konflikten, när vi försöker kräva våra rättigheter. När vi tyst och stilla lyssnar på politiker så är alla överens om att samhället borde vara tillgängligt. Men ingen sattsar pengarna på att bygga om samhället och att utbilda personal i tillgänglighet. Det är ett stort glapp mellan verkligheten och debatten. Alla vill ha tillgänglighet men ingen gör något.

Hur tvingar vi då politiker och media att möta verkligheten och se hur diskrimineringen tillåts fortsätta? Vi synliggör konflikten och kräver ansvariga på svar. Vi lägger oss i dörröppningen på tåget och så det inte kan åka iväg. Vi visar att vi inte är passiva, att vi kan gå till handling och kräva rättigheter. Vi sabbar för dom som diskriminerar oss. Vi strejkar och blockerar. När deras tåg inte kan åka iväg så tvingas de ta tag i problemet. Då kan de inte ignorera oss.

Denna gång gjorde vi inte det. Det är svårt och ibland fysiskt omöjligt att kräva sina rättigheter, ta konflikten, lägga ner tid och riskera hot och våld från aggressiv SJ-personal. Men det kommer garanterat bli fler tillfällen.

Uppdatering: Unga rörelsehindrade har uppmärksammat problemet som visat sig gälla alla x2000 tåg som inte haft hissar sedan i december.

– 

Den 29 maj går den samlade handikapprörelsen ut på gator och torg och kräver en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Det är åttonde året i rad som Marschen för tillgänglighet genomförs. 

Följande 28 orter har hittills anmält att de planerar en marsch i år: Boden, Borlänge, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Kumla, Malmö, Norrköping, Norsjö, Sandviken, Stockholm, Strömsund, Sundsvall, Svenstavik, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Varberg, Vänersborg, Västerås, Växjö, Örebro, Örkelljunga och Östersund.

Hitta Marschen närmast där du bor, eller läs mer om hur du kan arrangera Marschen för tillgänglighet på din egen ort. Listan över orter där Marschen går uppdateras vartefter orterna blir klara. På Marschens hemsida kommer mer detaljerad info om respektive marsch att publiceras.  Vi ses på marschen!

/Jonas Göthner, riksdagskandidat för Fi

Ge asyl till belgiska kvinnor

23 Apr

Gudrun Schyman i Newsmill om att ge asyl till belgiska kvinnor.

Feministiskt forum 24 april 2010

20 Apr

Den 24:e april är det dags för vårens stora feministiska händelse, nämligen Feministiskt forum på ABF-huset i Stockholm. Eftersom det är valår står politiken är centrum. Årets paroll är ”Här är ditt liv, lilla gumman” och syftar till att på olika sätt belysa och problematisera vilka konsekvenser politiska beslut och agendor får för jämställdheten och feminismen – på ett individuellt och strukturellt plan.

Årets program bjuder på många och olika inslag så som seminarier, workshops, teater och feministiskt självförsvar. Bland de medverkande finns personer som Madeleine Leijonhufvud (professor emirita i straffrätt), Josefin Brink (V), Wiveca Wallén Vrenning (Aktiespararna), Maria Wetterstrand (Mp), Katrine Kielos (debattör), Maja Lundgren (författare), Liv Strömqvist (serietecknare), Sara Granér (serietecknare), Joanna Hellgren (serietecknare) och många, många fler.

Forumet avslutas sedan med en hejdundrande fest på Högkvarteret där vi hittar bland annat Tiina Rosenberg och Josefin Brink i DJ-båset och bjuds på valfantasier med Susanna Alakoski, Liv Strömquist och Tiina Rosenberg med flera.

Ett tips ur programmet:
Antirasistiska feministiska krav i valet 2010
, kl. 11.15-12.15, Sandler-salen
Samtal om vilka frågor som behöver lyftas fram i årets valrörelse med syfte att visa på de många olika infallsvinklar som kan ge inspiration inför valkampanjen och annan aktivism.
Medverkar: Roya Hakimnia (Fi), Esabelle Dingizian (Mp), Zakia Khan (Interfem), Shadi Larsson (Interfem), Trifa Shakely (Ain’t I a Woman-kampanjen), Irene Molina (Antirasistiska akademin). Moderator: Devrim Mavi (chefredaktör Arena)
Arrangör: Interfem – feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter

För fullständigt program för såväl forumet som festen se vår hemsida www.feministisktforumsthlm.se.

Väljarna har valt våra valfrågor

12 Apr

Feministiskt initiativ har i tre veckor haft en öppen omröstning där all varit välkomna att rösta på de främsta frågor som Fi ska driva i valrörelsen.
Omröstningen är precis klar och resultatet blev detta:

 1. Jämställda löner
 2. Arbetstidsförkortning
 3. Ett nej är ett nej – brist på samtycke är grund för våldtäkt
 4. Human asylpolitik
 5. Grön omställning
 6. Individualiserad föräldraförsäkring
 7. Global rättvisa
 8. Ett modernt föräldrabegrepp
 9. En samlad social försäkring
 10. Ett arbetsliv fritt från diskriminering
 11. Säkerhetspolitik för människor – inte stater
 12. Gör barns rättigheter till lag
 13. Jämställt företagande i ett jämställt näringsliv
 14. Aktivera pensionspengarnatill klimatomställning

Här kommer de fem punkter som fick flest röster:

Jämställda löner. Kvinnor tjänar i genomsnitt 4 700 kronor mindre i månaden än män på en heltidstjänst. Sammanlagt saknas det varje år mer än 70 miljarder i kvinnors lönekuvert om kvinnor ska ha lika hög lön som män. De som arbetar inom kvinnodominerade områden som vård och skola har lägre lön än de som jobbar i mansdominerade industrisektorer. Kvinnors lönearbete värderas helt enkelt lägre än mäns. Vi vill inrätta en jämställdhetsfond som omfördelar pengar mellan arbetsgivare för att finansiera höjda löner i kvinnodominerade arbeten och sektorer. En höjning av arbetsgivaravgiften med en halv procentenhet – en jämställdhetsavgift – läggs på alla arbetsgivare. Samtidigt bidrar staten med samma summa, 4 miljarder kronor. Pengarna fördelas ut till arbetsgivare för att höja lönerna i kvinnodominerade yrken.

Arbetstidsförkortning. Den ökande produktiviteten i ekonomin ledde länge till både inkomstökning och arbetstidsförkortning. Sedan 1970 har dock heltidsnormen legat fast vid 40 timmars arbetsvecka. Välfärdsökningen har sedan dess framförallt bestått av ökad konsumtion. 40-timmarsveckan förutsätter ett samhälle där kvinnor jobbar deltid för att ta hand om hem, barn och gamla. En daglig arbetstidsförkortning för alla omfördelar så att stressen minskar, samtidigt som det blir lättare att kombinera yrkesarbete med samhällsengagemang, föräldraskap och fritid. Sammantaget får vi då kraft att arbeta fler timmar under livet, inte färre. Arbetet kan också fördelas på fler människor, inte minst viktigt i tider av stor arbetslöshet bland ungdomar. Staten behöver investera resurser och ta initiativ till en dialog med arbetsmarknadens parter, med målet kortare arbetsdagar.

Ett nej är ett nej. Vi är trötta på att rättsväsendet om och om igen skuldbelägger kvinnor som anmäler våldtäkter. Domstolarna ska utgå från att män förstår vad ordet Nej betyder – det tror vi att de gör. Vi tror att män kan ta ansvar för sina handlingar. Vi vill att det ska finnas möjlighet för åklagare och advokater att i rättssalen ställa frågan: När och hur fick du samtycke till sex? Lagen ska ändras så att brist på samtycke blir grunden för definition av våldtäkt. För att kunna anmäla denna typ av brott krävs även ett värdigt bemötande från samhället. Alla yrkesverksamma som kommer i kontakt med brottsoffer, ska vara utbildade i antidiskrimineringsperspektiv och våldets normaliseringsprocess.

Solidarisk asylpolitik. Så länge världen är uppdelad och präglad av orättvisor – krig, tortyr, miljökatastrofer, statligt förtryck, förföljelse, fattigdom, våld, sexuella övergrepp och rättslöshet – kommer det att finnas människor som väljer att lämna sina hemländer eller fly för att söka skydd och ett värdigare liv i ett annat land. Det bör vara varje människas rättighet. Tills detta krav uppfyllts behövs en genomgripande förändring av migrationspolitiken så att den uppfyller internationella konventioner. Rätten till skydd mot förföljelse och grova kränkningar kan inte förhandlas bort med ekonomiska argument. Migrationsmyndigheterna behöver ett tydligt mandat att fatta beslut på solidarisk grund och mer resurser bör läggas på att förstå asylsökandes asylskäl – särskilt kvinnors, hbt-personers och etniska minoriteters situationer. Att stanna i Sverige när man har anknytning till landet ska bli lättare även vid uppbrott från en relation om den inneburit våld. I Sverige lever idag tiotusentals personer som papperslösa, utan grundläggande rättigheter, bland annat till följd av en rättsosäker asylprocess. De bör få uppehållstillstånd. Fi vill också sätta stopp för EU:s kriminalisering av migranter och det våld som migranter utsätts för i förvar, vid avvisningar och vid gränserna.

Asylrätten i Sverige har under de senaste åren urholkats mycket framförallt på grund av domstolarnas restriktiva tolkning av lagtexten. För att återställa asylrätten till en humant godtagbar miniminivå samt garantera rättssäkerheten vill vi att det ska inrättas en oberoende delegation för asylrättsfrågor som bland annat ska vara sakkunnig när det gäller att bedöma om ett land är i krig eller inte. Vi anser vidare att ett barn som söker om uppehållstillstånd ska bli betraktad som barn oavsett om denne fyller 18 år under asylprocessen. Det samma ska gälla när någon söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett barn.

Vi anser även att det nyligen införda försörjningskravet vid anhöriginvandring ska avskaffas samt att det ska finnas en reell och inte bara en hypotetisk möjlighet till vård i hemlandet för att svårt sjuka, skadade eller funktionshindrade asylsökande ska kunna utvisas dit. Sverige ska inte hänvisa ensamma kvinnor till internflykt i länder där kvinnor inte har samma möjligheter som män att leva ensamma och vara familjeförsörjare. 

En grön omställning. Klimatfrågan handlar om rättvisa. Fattiga kvinnor i tredje världen är de som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Det är dags att tala om riktig klimatpolitik istället för att fokusera på individuella lösningar. Vi behöver problematisera tillväxtdoktriner som inte tar hänsyn till miljön och social utveckling. Väst står för 80 procent av de historiska växthusgasutsläppen. Vi kräver att Sverige tar sitt ansvar som i-land och betalar av sin skuld till u-länderna genom att bidra med teknik och resurser. Vi behöver sätta utsläppstak och ransonera växthusgasutsläppen – med hänsyn till klass och rätt till social utveckling. I Sverige behövs en utbyggd kollektivtrafik, energisnåla bostäder och minskning av köttkonsumtionen. Avskaffa momsen på tåg- och bussresor och ge SJ och Trafikverket mer resurser och nya direktiv så att biljettpriserna sänks. För att nödvändiga beslut ska kunna tas behövs kvinnor, främst från syd, på beslutsfattande positioner eftersom de är viktiga aktörer.

Läs även hela valmanifestet samt komentarer på resultatet från Roya Hakimnia, Veronica Svärd, Gudrun Schyman och en fin blogg eller kolla in det exakta resultatet för omröstningen.

Inom feminismen finns det inte utrymme för främlingsfientlighet

9 Apr

Vem tycker att det:
– ska ställas högre krav på invandrare?
– är islamistiska ideal som ligger bakom Anna Ankas knäppa kvinnosyn?
– måste talas klarspråk om muslimers våld mot judar i skåne?

Nej, det är inte Sverigedemokraterna. Rätt svar är Nalin Pekgul, ordförande för Socialdemokratiska kvinnoförbundet.

Varför tar inte Pekgul sin förtroenderoll på allvar och engagerar sig för kvinnors rättigheter? Varför kan Pekgul bara prata om muslimer som ett problem? Och framförallt, varför tillåter Socialdemokraterna henne att hållas utan motstånd?

Hon skulle till exempel kunna engagera sig i papperslösa kvinnors rättigheter eller stödja Antirasistiska Akademins upprop för en antirasistisk valrörelse. Men icke, hon väljer istället, som ordförande för Socialdemokratiska kvinnoförbundet, att följa den populistiska främlingsfientliga vågen som enbart ser ett problem, och det problemet är Islam. Oavsett om det handlar om jämställdhet, antisemitism eller Anna Anka så är det Islam som Pekgul identifierar som problemet.

Inom feminismen finns det inte utrymme för främlingsfientlighet. 

/Jonas Göthner, riksdagskandidat för Feministiskt initiativ

Uppdatering: De partiknytna representationsförbunden verkar spåra ur i fler partier.  Islamofoben Philip Wendahl har omvalts som förbundsordförande för Liberal mångfald (tidigare liberala invandrarförbundet) som är en del av folkpartiet. Läs Expo-arbetaren Axel Bengtssons informativa artikel.

Uppdatering #2: Läs Roya Hakimnias väldigt träffsäkra och mer utförliga Öppet brev till Nalin Pekgul

Feministiskt solidaritetsarbete

8 Apr

Två före detta Sida-chefer riktar en välförtjänt kritik mot nuvarande biståndsminister Gunilla Carlsson. Det är helt galet att hon vill skära ner på biståndet. Även om det inte är förvånande eftersom moderaterna aldrig gillat bistånd. Men varför ska man ha en biståndsminister som inte vill veta av det hon håller på med? Låt oss byta! Ge oss en feministisk biståndsminister!

Det här är vad Fi står för. Direkt taget ur vårt politiska dokument För en feministisk politik.

Den världsomspännande patriarkala maktordningen, i samspel med bland annat rasistiska och koloniala strukturer som tar sig uttryck i ekonomisk och politisk koncentration av makt på internationell, nationell och lokal nivå, leder till en orättvis fördelning av jordens resurser och tvingar stora delar av världens befolkning, särskilt kvinnor och barn, till ett liv i extrem fattigdom. Fattigdom är ett globalt säkerhetshot som riskerar att förvärras av vårt överutnyttjande av jordens resurser. Vi har alla ett ansvar i detta och ett samarbete med folkrörelser över nationsgränser är nödvändigt för att skapa en jämlik, jämställd och rättvis värld. Som feministisk folkrörelse anser Feministiskt initiativ att det är av största vikt att all fattigdomsbekämpning och allt solidaritetsarbete utformas utifrån ett antirasistiskt och postkolonialt genusperspektiv. Där könsroller och föreställningar om familjeekonomi och arbetsuppdelning ofta tas för givna riskerar den assistans som ges att återskapa eller förstärka maktordningar. Solidaritetsinsatser bör präglas av ett situationsanpassat arbetssätt, där lokala resurser och lösningar tas till vara. Som ett av de rika länderna i världen har Sverige ett ansvar att i större utsträckning bidra till fattigdomsbekämpning.

 21.Fi ska verka för en mer aktiv insats för uppfyllandet av Millenniemålen, att enprocentsmålet för bistånd ska uppfyllas och att biståndsarbetet ska genomsyras av ett genus- och antirasistiskt perspektiv där kvinnors, barns, ungdomars och hbt-personers rättigheter främjas.

22.Frågor som rör rättighet till sexuell och reproduktiv hälsa, rättvisa arbetsvillkor och miljöfrågor, som bland annat vattenförsörjning, är viktiga kvinnofrågor. Biståndet ska alltid riktas så att det gynnar de mest utsatta. Det är även viktigt att solidaritetsarbetet genomförs i samarbete med och för att stärka de lokala demokratiska sociala rörelserna, där människor kämpar för att förändra sin egen och andras livssituation.

23.Fi ska verka för att Sverige prioriterar skuldavskrivningsfrågan ur ett demokrati-, genus- och antirasistiskt perspektiv. Skuldkrisens järngrepp om fattiga ekonomier måste upphöra.

24.Fi ska verka för att kvinnors rättighet till sexuell och reproduktiv hälsa blir en prioriterad fråga i svenskt engagemang, i internationella organisationer och vid bistånd. Fri abort, preventivmedel och säkert födande är centrala rättigheter för flickors och kvinnors hälsa och överlevnad.

25.Fi ska verka för att kvinnors sociala, ekonomiska, kulturella, politiska, arbetsrättsliga, medborgerliga, organisatoriska, sexuella och reproduktiva rättigheter ska bli prioriterade i internationella organisationer och vid svenskt solidaritetsarbete.

26.Fi ska verka för en tydligare utvärdering av hur det genusperspektiv som ska genomsyra Sidas arbete efterlevs.

—-
Och som ni alla vet så kan man fortfarande rösta fram våra prioriterade frågor i valkampanjen: Gå in och rösta för en global rättvisa!

Bild från European Social Forum 2008 i Malmö. Foto: Sissela Nordling Blanco

Internationella romadagen

8 Apr

Idag är det internationella romadagen, och Amnesty International har släppt en rapport där EU uppmanas att lägga upp en heltäckande strategi för att förhindra att romska grupper diskrimineras.

Många romska grupper lever i försummade områden och utsätts ofta för vräkningar utan tidigare varningar, samråd eller erbjudande om alternativa bostäder. Som ett resultat av detta lämnas många av offren för tvångsvräkningarna utan bostad eller tvingas leva under usla bostads- och levnadsförhållanden. Många förlorar även sina ägodelar och tillgången till utbildning, hälsovård, arbete och samhällsservice.

Amnestys rapport visar hur regeringar i Europa, som exempelvis i Bulgarien, Grekland, Italien, Rumänien och Serbien, har utfört tvångsvräkningar som strider mot ländernas internationella åtaganden. Dessa missförhållanden förstärker i sin tur också segregeringen av romska grupper.

Hela rapporten kan du hämta på Amnestys hemsida.

STOCKHOLM:
För dig som vi manifestera idag anordnar Romsk kulturcentrum i Stockholm en manifestationståg kl 15:00 från Sergel torg som sedan övergår i festligheter kl 17:00 i RKC:s lokaler. Klicka här för mer info.

LULEÅ:
För första gången firas internationella Romadagen i Luleå! Program och information hittar du här.

Kulturtips: radioteater om flyktingpolitik.

8 Apr

Gertrud Larssons pjäs Asylshopping finns nu som readioteaterversion och kommer att ha premiär lördagen den 10 april kl 13.30 i P1, Sveriges Radio, repris 12
april kl 19.03 och natten till den 19 april kl 01.00. Föreställningen kommer också finnas tillgänglig på nätet 10 april – 10 maj på Radioteaterns hemsida:
www.sr.se/radioteatern
Pjäsen handlar om Migrationsverket och ställer kritiska frågor om svensk flyktingpolitik.
Du kan läsa mer om föreställningen här: www.asylshopping.se

Heder i Sverige, exemplet Bjästa

3 Apr

Våldtäkterna i Bjästa som uppmärksammats i uppdrag granskning har väckt ramaskri. I vissa fall har reaktionen varit att hata Bjästa och hota människor därifrån. Det är ett att se Bjästa-fallet som ett undantag, något som bara hänt där och därför läggs skulden enbart på dessa individer istället för att rikta ilskan mot de strukturella system som är roten till händelsen. Men vi ser även flera strålande analyser där våldtäkterna ses i ett större sammanhang av strukturell diskriminering.

Roya Hakimnia (tredjenamn på vår riksdagslista) skriver om Vårt gemensamma ansvar att förändra strukturerna som ligger bakom dessa våldtäkter och den efterföljande lynchningen av ”Linnea”.

Maja Ljung skriver i samma samhällsomstörtande anda att ”Vi har det samhälle vi förtjänar. Vi rör oss i de värderingar vi är med och göder. Vi har de politiker vi röstat fram.”

Vår talesperson Gudrun Schyman skriver Det finns inget vi och dom, där hon slår hål på patriarkarla och rasistiska myter om hur en våldtäkt går till och ser ut.

En strålande analys med vidare lästips får vi av Veronica Svärd som skriver om Den svenska hedern.