Väljarna har valt våra valfrågor

12 Apr

Feministiskt initiativ har i tre veckor haft en öppen omröstning där all varit välkomna att rösta på de främsta frågor som Fi ska driva i valrörelsen.
Omröstningen är precis klar och resultatet blev detta:

 1. Jämställda löner
 2. Arbetstidsförkortning
 3. Ett nej är ett nej – brist på samtycke är grund för våldtäkt
 4. Human asylpolitik
 5. Grön omställning
 6. Individualiserad föräldraförsäkring
 7. Global rättvisa
 8. Ett modernt föräldrabegrepp
 9. En samlad social försäkring
 10. Ett arbetsliv fritt från diskriminering
 11. Säkerhetspolitik för människor – inte stater
 12. Gör barns rättigheter till lag
 13. Jämställt företagande i ett jämställt näringsliv
 14. Aktivera pensionspengarnatill klimatomställning

Här kommer de fem punkter som fick flest röster:

Jämställda löner. Kvinnor tjänar i genomsnitt 4 700 kronor mindre i månaden än män på en heltidstjänst. Sammanlagt saknas det varje år mer än 70 miljarder i kvinnors lönekuvert om kvinnor ska ha lika hög lön som män. De som arbetar inom kvinnodominerade områden som vård och skola har lägre lön än de som jobbar i mansdominerade industrisektorer. Kvinnors lönearbete värderas helt enkelt lägre än mäns. Vi vill inrätta en jämställdhetsfond som omfördelar pengar mellan arbetsgivare för att finansiera höjda löner i kvinnodominerade arbeten och sektorer. En höjning av arbetsgivaravgiften med en halv procentenhet – en jämställdhetsavgift – läggs på alla arbetsgivare. Samtidigt bidrar staten med samma summa, 4 miljarder kronor. Pengarna fördelas ut till arbetsgivare för att höja lönerna i kvinnodominerade yrken.

Arbetstidsförkortning. Den ökande produktiviteten i ekonomin ledde länge till både inkomstökning och arbetstidsförkortning. Sedan 1970 har dock heltidsnormen legat fast vid 40 timmars arbetsvecka. Välfärdsökningen har sedan dess framförallt bestått av ökad konsumtion. 40-timmarsveckan förutsätter ett samhälle där kvinnor jobbar deltid för att ta hand om hem, barn och gamla. En daglig arbetstidsförkortning för alla omfördelar så att stressen minskar, samtidigt som det blir lättare att kombinera yrkesarbete med samhällsengagemang, föräldraskap och fritid. Sammantaget får vi då kraft att arbeta fler timmar under livet, inte färre. Arbetet kan också fördelas på fler människor, inte minst viktigt i tider av stor arbetslöshet bland ungdomar. Staten behöver investera resurser och ta initiativ till en dialog med arbetsmarknadens parter, med målet kortare arbetsdagar.

Ett nej är ett nej. Vi är trötta på att rättsväsendet om och om igen skuldbelägger kvinnor som anmäler våldtäkter. Domstolarna ska utgå från att män förstår vad ordet Nej betyder – det tror vi att de gör. Vi tror att män kan ta ansvar för sina handlingar. Vi vill att det ska finnas möjlighet för åklagare och advokater att i rättssalen ställa frågan: När och hur fick du samtycke till sex? Lagen ska ändras så att brist på samtycke blir grunden för definition av våldtäkt. För att kunna anmäla denna typ av brott krävs även ett värdigt bemötande från samhället. Alla yrkesverksamma som kommer i kontakt med brottsoffer, ska vara utbildade i antidiskrimineringsperspektiv och våldets normaliseringsprocess.

Solidarisk asylpolitik. Så länge världen är uppdelad och präglad av orättvisor – krig, tortyr, miljökatastrofer, statligt förtryck, förföljelse, fattigdom, våld, sexuella övergrepp och rättslöshet – kommer det att finnas människor som väljer att lämna sina hemländer eller fly för att söka skydd och ett värdigare liv i ett annat land. Det bör vara varje människas rättighet. Tills detta krav uppfyllts behövs en genomgripande förändring av migrationspolitiken så att den uppfyller internationella konventioner. Rätten till skydd mot förföljelse och grova kränkningar kan inte förhandlas bort med ekonomiska argument. Migrationsmyndigheterna behöver ett tydligt mandat att fatta beslut på solidarisk grund och mer resurser bör läggas på att förstå asylsökandes asylskäl – särskilt kvinnors, hbt-personers och etniska minoriteters situationer. Att stanna i Sverige när man har anknytning till landet ska bli lättare även vid uppbrott från en relation om den inneburit våld. I Sverige lever idag tiotusentals personer som papperslösa, utan grundläggande rättigheter, bland annat till följd av en rättsosäker asylprocess. De bör få uppehållstillstånd. Fi vill också sätta stopp för EU:s kriminalisering av migranter och det våld som migranter utsätts för i förvar, vid avvisningar och vid gränserna.

Asylrätten i Sverige har under de senaste åren urholkats mycket framförallt på grund av domstolarnas restriktiva tolkning av lagtexten. För att återställa asylrätten till en humant godtagbar miniminivå samt garantera rättssäkerheten vill vi att det ska inrättas en oberoende delegation för asylrättsfrågor som bland annat ska vara sakkunnig när det gäller att bedöma om ett land är i krig eller inte. Vi anser vidare att ett barn som söker om uppehållstillstånd ska bli betraktad som barn oavsett om denne fyller 18 år under asylprocessen. Det samma ska gälla när någon söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett barn.

Vi anser även att det nyligen införda försörjningskravet vid anhöriginvandring ska avskaffas samt att det ska finnas en reell och inte bara en hypotetisk möjlighet till vård i hemlandet för att svårt sjuka, skadade eller funktionshindrade asylsökande ska kunna utvisas dit. Sverige ska inte hänvisa ensamma kvinnor till internflykt i länder där kvinnor inte har samma möjligheter som män att leva ensamma och vara familjeförsörjare. 

En grön omställning. Klimatfrågan handlar om rättvisa. Fattiga kvinnor i tredje världen är de som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Det är dags att tala om riktig klimatpolitik istället för att fokusera på individuella lösningar. Vi behöver problematisera tillväxtdoktriner som inte tar hänsyn till miljön och social utveckling. Väst står för 80 procent av de historiska växthusgasutsläppen. Vi kräver att Sverige tar sitt ansvar som i-land och betalar av sin skuld till u-länderna genom att bidra med teknik och resurser. Vi behöver sätta utsläppstak och ransonera växthusgasutsläppen – med hänsyn till klass och rätt till social utveckling. I Sverige behövs en utbyggd kollektivtrafik, energisnåla bostäder och minskning av köttkonsumtionen. Avskaffa momsen på tåg- och bussresor och ge SJ och Trafikverket mer resurser och nya direktiv så att biljettpriserna sänks. För att nödvändiga beslut ska kunna tas behövs kvinnor, främst från syd, på beslutsfattande positioner eftersom de är viktiga aktörer.

Läs även hela valmanifestet samt komentarer på resultatet från Roya Hakimnia, Veronica Svärd, Gudrun Schyman och en fin blogg eller kolla in det exakta resultatet för omröstningen.

Annonser

6 svar to “Väljarna har valt våra valfrågor”

 1. Bo april 13, 2010 den 5:49 e m #

  Ett nej…

  Hur kan man vara ett brottsoffer om den misstänkte i en rättsstat
  skall anses vara oskyldig tills motsatsen bevisats i domstol?

  Hur kommer det att feministerär beredda att tumma på det
  som är så viktigt, lagen?

 2. Jonas göthner april 14, 2010 den 6:16 e m #

  Bo: du syftar på meningen ”Alla yrkesverksamma som kommer i kontakt med brottsoffer, ska vara utbildade i antidiskrimineringsperspektiv och våldets normaliseringsprocess.”

  Det meningen säger är att alla som kommer i kontakt med brottsoffer ska vara utbildade i antidiskriminering så att vi kan få ett rättsäkert rätssytem. Det står alltså inte någonstans att de som anmäler ett brott är brottsoffer, det får domstolen avgöra och för att göra detta behöver de få utbildning.

  tex så har forskning visat att personer som bryter på svenska döms hårdare i domstolar än andra. Det är ett solklart fall av diskriminering som till vis del går att lindra genom utbildning.
  Ett annat exempel är den unkna kvinnosyn som finns i många domstolar som bland annat domkumenterats väldigt bra i boken ”flickan och skulden, en bok om samhällets syn på våldtäkt”.

 3. Azazello maj 2, 2010 den 11:52 f m #

  Vi måste organisera oss mot korruptionen i Göteborg! Vi accepterar inte längre att vår egen kommun bedrar oss på våra pengar. Pengar som ska gå till skola, barnomsorg, bostäder, lokaltrafik, vård och omsorg försnillas istället på de mest avskyvärda sätt av vår egen kommun. Vi kräver full insyn i kommunens och de kommunala bolagens affärer och upphandlingar och vi kräver att de som fuskar och stjäl allmänna medel ställs till svars inför domstol! Janne, Nils och de andra på Uppdrag Granskning gör ett gediget arbete mot korruptionen men om vi verkligen ska få stopp på eländet måste alla dra sitt strå till stacken. Vi medborgare är de enda som kan få stopp på korruption, svågerpolitik, ryggkliande och hemlighetsmakeri inom kommunen. Vi kräver demokrati, öppenhet och rättvisa! Vi kräver utredningar av alla kommunala organ som görs av åklagare och juridiskt kvalificerade
  personer som ej är knutna till varken politiska partier, kommunal förvaltning eller kommunala bolag. Vi accepterar på inga villkor att politikerna och förvaltningscheferna själva håller i utredningar där misstanke om brott föreligger.

  Det är ont om tid! Vi måste snabbt organisera oss och anordna demonstrationer för att sätta press på politiker, rättsväsende och etablissemang!

  Tillsammans kan vi rädda vårt kära Göteborg! Gå med i nätverket Göteborg mot korruption!

 4. Azazello maj 2, 2010 den 11:53 f m #

  Göteborg Mot Korruption på Facebook

  http://www.facebook.com/group.php?gid=113050828730437

 5. godtyckligt juni 18, 2010 den 12:18 e m #

  Om ni tog upp någon av dom här frågorna så kanske ni skulle kunna anses lite seriösa.

  *Varför är det lagligt att stympa pojkar men inte flickor?
  *Varför finns det kvinnofridslagar men inte mansfridslagar? (Män är ensamma om att vara diskriminerade i Svensk lagstiftning.
  *Varför har inte Män per automatik Vårdnad om SITT barn?
  *Varför är 9 av 10 som dör på sin arbetsplats män?
  *Varför är 3 av 4 av de hemlösa män?
  *Varför är 7 av 10 som tar sitt liv män?
  *Varför är det snart dubbelt så många kvinnor som män som tar ut en examen från universitet och högskola?
  *Varför är det mer än 90 procent av all enskild vårdnad som tillfaller modern?
  *Varför dör Män i snitt 4,2 år före kvinnor?
  *Varför finns det en speciell lagstiftning om att kvinnors organisering ska stödjas med statsbidrag, men inte mäns organisering?
  *Varför döms Män på allt för godtyckliga grunder för våldtäkt? (det är vaken bra för män eller för kvinnor)

  Ni säger er stå för jämställdhet men det ni faktiskt gör är att bidra till motsattsen

Trackbacks/Pingbacks

 1. Säkert maktrevir kräva osäkra system « Fi Västra Götaland - april 14, 2010

  […] rösta på nätet, skriver Eric Erfors. Det har också flera tusen gjort, flera tusen som påverkat vilka valfrågor Fi ska driva.  Vaffö är det då på detta viset, Eric förklarar: Jag tror att de etablerade partierna […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: