Arkiv | augusti, 2010

Ingen förändring av föräldrarförsäkringen med Rödgrön regering

31 Aug

Idag släppte de Rödgröna sin regeringsplattform där de avslöjade att de inte tänker ändra föräldraförsäkringen. Det som är förvånande med detta är att alla de rödgröna partierna påstår sig vilja utöka individualiseringen av föräldraförsäkringen. Alla partier vill det, men när de ska komma överens tillsammans så vill ingen det längre. Något som på ett slående sätt symboliserar hur feministiska frågor har behandlats i årets valrörelse.

Med det sagt finns det alltså enbart ett parti som driver en individualiserad föräldraförsäkring i valet. Från vårt valmanifest:

Individualiserad föräldraförsäkring. Idag behöver många kvinnor med små barn gå ner i arbetstid och inkomst för att få vardagen att gå ihop. Samtidigt arbetar män med små barn fler timmar än någon annan grupp i samhället. Det är dags för män att stå emot arbetslivets krav och fullt ut kräva sin del av föräldraansvaret. Det vinner alla på i längden. Arbetsgivares föreställningar om att kvinnors insatser på arbetsplatsen minskar när de får barn gör att kvinnor får lägre lön och sämre anställningsvillkor redan vid anställningen. Genom att individualisera föräldraförsäkringen strävar vi efter att förebygga förutfattade meningar om föräldraskap som något knutet enbart till kvinnor och på så sätt få en rättvisare arbetsfördelning mellan lönearbete och obetalt arbete i hemmet. En individualiserad föräldraförsäkring är ett första steg mot en rättvisare arbetsdelning både i arbetslivet och hemma. Föräldraförsäkringen måste anpassas till såväl ombildade familjer och regnbågsfamiljer som till ensamstående föräldrar.

Annonser

En feministisk syn på säkerhet – Björklund vill tävla med Ryssland i upprustning

30 Aug

När Folkpartiets Jan Björklund kritiserar den Ryska upprustning är hans läsning att Sverige också rustar upp sitt försvar. När vi hör denna bristande logik så är det viktigt att minnas att demokratibiståndet till Ryssland sänktes med 90 % när den borgliga regeringen tog makten 2006, för att sedan tack och lov höjas lite gran 2010. Detta är en ideologisk fråga om vad man har för syn på säkerhet och demokrati. Hur jobbar vi för nedrustning och demokrati i det krigande grandlandet på andra sidan östersjön? Hur motar vi tillbaka nazismen har ökat något lavinartat i Ryssland där man uppsaktar att 70.000 nynazister är aktiva jämfört med bara några tusen under början av 1990-talet.

Fi kräver en Feministisk syn på säkerhet:

Den globala säkerhetspolitiken är patriarkal och bygger på föreställningen om att det är män som med militära medel ska försvara kvinnor och barn. Makten är i förlängningen militär. Det militära våldet är också en del av ett globlat ekonomiskt system som företag i väst tjänar pengar på. Inom den militärindustriella sektorn styr den vapenteknologiska utvecklingen och vapensäljarna finns i den rika delen av världen, bland annat Sverige, köparna i den fattiga.

I varje land stjäl global militär upprustning pengar från social upprustning, eftersom ökade militärbudgetar ger minskade välfärdssatsningar. Stridsflygplan står mot sjukvård och skola. Militär kapprustning står mot globala satsningar på miljömål och hållbar utveckling.

Traditionellt sett har säkerhetsbegreppet och säkerhetspolitiken styrts av snäva stats- och militärperspektiv. Säkerhetspolitiken har fokuserat på att skydda staten från externa potentiella hot, främst med militära medel. Trots att säkerhetspolitiken har utvecklats och omdefinierats till att nu även handla om mänsklig säkerhet, har genusperspektivet uteblivit och kvinnors rättigheter har inte inkluderats.

Mäns våld mot kvinnor i olika former stoppar inte vid nationsgränser eller vid hemmets tröskel. Eftersom det är ett strukturellt fenomen som existerar överallt utgör det ett säkerhetspolitiskt problem. Feministiskt initiativ strävar efter att demontera hela den traditionella säkerhetspolitiken och istället fokusera på begrepp som exempelvis kroppslig integritet, frihet att agera samt kvinnors, mäns och transpersoners rätt och frihet att vara autonoma individer i livets alla faser och rum. Den konventionella definitionen av fred som enbart en situation utan militärt våld gör att patriarkalt våld mot kvinnor ignoreras. Feministiskt initiativ anser att verklig fred är mer än enbart avsaknad av krig.

  1. Fi ska verka för en utveckling av global mänsklig säkerhet, bort från föreställningar om militär säkerhet. Det förutsätter stopp för militär upprustning, stopp för vapenexport och omställning av krigsmaterielproduktionen till civil produktion.
  2. Fi ska verka för att vidga det globala säkerhetspolitiska begreppet så att också det strukturella våld som riktas mot kvinnor i vardagen innefattas.
  3. Fi ska verka för att krigsvåldtagna kvinnor ska kunna få status som flyktingar på samma sätt som människor vilka förföljs för sin tro, politiska åsikt eller sexuella läggning.
  4. Fi ska verka för att Sverige i samband med internationella insatser ska erbjuda hjälp och stöd till våldtagna kvinnor.
  5. Fi ska verka för att fler kvinnor ska finnas med i svensk internationell konflikthantering.

Affisch till Stockholms kommun och landsting

27 Aug

Schyman om segregerade rika områden, en aktiv bostadspolitik & problemen med friskolorna

26 Aug

Vi har ju Djursholm, Danderyd och hela norra sidan av stan, Täby. Det är ju en väldig segregation och det tycker jag vi ska tala om i termer av problem. För det innebär att människor lever och bor på ett sätt där de är fulständigt avskurna från det som är en verklighet.

För den som vill veta mer om orsakerna till segregationen på bostadsmarknaden kan vi rekommendera Irene Molinas föreläsning på ämnet, som vi filmat och lagt upp här:

Ett byggande utifrån allas villkor är en av Fi Region Stockholms valfrågor, och lyder såhär:
Boende ska vara en rättighet och en ekonomisk möjlighet. Bostäder måste byggas utifrån människors behov och önskemål, snarare än utifrån bostadsproduktionens idéer om familjebildning. Boendesegregationen måste byggas bort och den etniska diskrimineringen på bostadsmarknaden måste motverkas. För att alla människors vardagsliv ska fungera krävs att barn- och äldreomsorg, skolor, mataffärer och kultur finns inom 15 minuters avstånd även för dem som inte har bil.

• Bygg bort bostadsbristen och hemlösheten! Försvara allmännyttan mot utförsäljning till bostadsrätter. Nya boende- och hyresrättsformer bör utvecklas och moderna kooperativa främjas.
• Tillämpa social förtur i bostadskön. Det ska erbjudas lämpliga boendeformer och bostäder för utsatta grupper såsom psykiskt sjuka, missbrukare, nyanlända flyktingar och personer som lämnat misshandelsförhållanden.
• Bryt segregeringen i ekonomiskt bättre ställda områden och förtäta med en mångfald av upplåtelseformer.
• Bygg bort otillgänglighet – det är en prioriterad fråga som får kosta.
• Säkra den livsnödvändiga infrastrukturen genom offentlig förvaltning. Kommunikationer, energi, vatten och avlopp behöver långsiktig stabilitet med hänsyn till miljön.

Feministiskt initiativ fullkomligt dominerade Stockholm Pride och i granskningarna av partiernas hbt-politik

26 Aug

Detta bildspel kräver JavaScript.


Fotograf: Sissela Nordling Blanco

Feministiskt initiativ var större än någonsin på Stockholm Pride. Vi arrangerade 25 programpunkter och våra riksdagskandidater deltog i uppemot 10 till. Vi arrangerade mer saker på festivalen än alla andra partier tillsammans, vi hade större block i paraden än något annat parti och var det enda parti som hade politiska budskap i paraden.

Feministiskt initiativ hade bäst resultat i RFSL´s undersökning av de olika partiernas hbt-politik, trots att undersökningen hade brister då den inte ens tog upp asylpolitiken som är en livsviktigt hbt-fråga. Vi var även bäst enligt KIM´s (Kön, identitet, mångfald) undersökning av partiernas transpolitik som även den ignorerade migrationspolitiken. Tyvärr kom våra svar bort och redovisades inte, men när ni läser deras 8 sidor med 60 frågor så ska ni veta att vi står bakom alla förslag förutom ett (det om öronmärkning av transvård-pengar där vi inte tar ställning). Om du vill läsa mer om vår hbt-politik så rekommenderar jag Trollhares blogg som intervjuar oss.

Resultatet i RFSL´s undersökning, partiernas medelpoäng utifrån sina kandidaters enkätsvar(maxpoäng: 25):
Feministiskt initiativ 21,3
Vänsterpartiet 18,0
Miljöpartiet de gröna 17,0
Socialdemokraterna 13,1
Piratpartiet 12,0
Centerpartiet 10,5
Folkpartiet liberalerna 10,3
Moderata Samlingspartiet 4,6
Kristdemokraterna 4,4,
Sverigedemokraterna –2,5

Resultatet i KIM´s undersökning av partiernas transpolitik (maxpoäng 120):
Feministiskt initiativ: 118 poäng
Vänsterpartiet: 82 poäng
Miljöpartiet: 80 poäng
Folkpartiet: 74 poäng
Socialdemokraterna: 68 poäng
Centern: 50 poäng
Moderaterna: 16 poäng
Kristdemokraterna: Minus 16 poäng

Snart kommer även QX lista vilket parti som har flest öppna hbt-personer på sin riksdagslista vilket vi också utan tvivel kommer att toppa då 3 av våra 6 första riksdagskandidater är hbt-personer för att inte tala om våra förstanamn i kommunvalet i Uppsala, Stockholm och Göteborg samt att 80 % av Göteborgs kommunkandidater är hbt-personer. Vi uppdaterar här när QX-undersökningen kommer.

En av festivalens höjdpunkter var att Anette Ahmed Lebbad, riksdagskandidat för Fi, lyckats få arbetsförmedlingen att ta bort uppgiften ”kön” som du måste fylla i om du ska skriva in dig där. Genom att under lång tid ringa, maila och på andra sätt ligga på arbetsförmedlingen och andra rekryteringsföretag har hon tillslut lyckats få flera av dom att göra formulären könsneutrala. Det är en väldigt viktigt ändring för många transpersoner som diskrimineras på arbetsmarknaden och utestängs bland annat av onödiga heteronormativa formulär. Det hela presenterades i programpunkten Interpellation: Trans & Arbetsmarknad. Förändringen kommer ske i höst då web-formuläret ska uppdateras.

Som vanligt dominerade Gudrun Schyman på årets partiledardebatt som du kan se här. Det enda som skilde sig från debatten för fyra år sedan var att Socialdemokraterna fått en ny klokare partiledare som valde att delta och att miljöpartiet och vänsterpartiet förbättrat sin politik genom att rakt av ta delar av Feministiskt initiativs familjepolitik, vilket är ytterligare ett exempel på varför Fi är så viktiga som opinionsbildare som sätter press på de andra partierna.

I partidebatten om transfrågor dominerade Fi genom Jonas Göthner som samanfattades av Trollhare och filmades men ligger inte ute ännu. När den kommer ut läggar jag upp en länk här.

Att det finns ett parti som är så överlägset och glänsande inom hbt-frågor är en nyhet som borde gått ut stort i media. Tyvärr så blev den stora nyheten att Sverigedemokraterna inte var inbjudna till Partiledardebatten. Det är en medial skam att trans/homo-foberna som hotar, trakasserar och i värsta fall slår ner oss hbt-personer får gråta ut i media under Pride. Det är en självklarhet att rasister, transfober och homofober inte är välkomna då själva poängen med en pridefestival är att det är en frizon från förtryck. En annan stor ”nyhet” var att Kristdemokraterna inte ville delta i partiledardebatten, även det en icke-nyhet. Det var tydligt att media vägrade lyssna på hbt-rörelsens problemformuleringar utan snarare hade en heteronormativ utgångspunkt.

Läs gärna Sara Lövestam sammanfatning av debatten Queera familjepolitiska visioner med Tiina Rosenberg, Anette Ahmed Lebbad, Ulrika Dahl, Niclas Järvklo och Stina Sundberg, som arrangerades av Fi.

Läs även om nätverket ”Bekymrade hbtq-anarkister” som demonstrerade mot Migrationsverkets närvaro genom att gå framför dom hela paraden med en stor banderoll med texten: ”Migrationsverkets makt – hbtq-personers dödsdom”. Det har bemöts av kompakt tystnad och alla bilder på detta har sorterats bort från både Prides och QX´s hemsida. Varför? Ingen skriver om det så jag vet inte.

Slutligen: Tack till alla aktivister och volontärer som kämpade och slet för att kunna göra allt detta möjligt!

Mvh Jonas Göthner

ps. Har jag glömt något viktigt? Påminn mig så lägger jag in det!

Kön, hudfärg/etnicitet, klass och funktionalitet finns inte…

26 Aug

…om man lyssnar på Alliansens valmanifest och i nästan all rapportering om manifestet. Få höjer rösten för en politik mot diskriminering och exploatering. Det behövs en radikal opposition som ställer motfrågor när media och de rödgröna inte klarar av sitt jobb/förtroendeuppdrag. Släng inte bort din röst på borgare eller rödgröna, Feministiskt initiativ behövs i riksdagen som en radikal oppostition i det politiska dödläge som vi ser idag.

Ge full rösträtt till alla som bor i Sverige

25 Aug

1921 kunde kvinnor för första gången rösta i alla allmäna val i Sverige. Det var ett historiskt ögonblick och nu måste vi gå vidare.

  • Papperslösa lever helt utan rättigheter i Sverige. Rösträtt är en av dessa rättigheter som vi förvägrar papperslösa.
  • Människor som kommer från Norden och EU-länder får rösträtt i lokala val omedelbart. Andra måste vänta tre år.

Samma regler ska gälla för alla. Ge full rösträtt till alla som bor i Sverige.

Rasismen i rättsväsendet är det som spelar roll

25 Aug

– Forskning kring diskriminering inom rättsväsendet visar tydligt att invandrare särbehandlas i alla steg i rättsprocessen. De anmäls oftare, de grips i större utsträckning, de utreds mycket mer noggrant, de misstänks oftare och de lagförs oftare, säger Klara Hradilova Selin forskare på Brottsförebyggande rådet i en artikel i SVD. 

Läs även professor Christian Diesens artikel utifrån sin rappport ”Likhet inför lagen”, där han förklarar hur invandrare missgynnas i rättskedjans alla led.

Kom ihåg detta när någon viftar med korkad brottsstatistik i ansiktet på dig!

Mer artiklar om dagens rasistiska utspel om att invandrade personer begår mer brått kan du läsa på svt och EXPO

Är rasism bara rasism när det är utanför Sveriges gränser?

23 Aug

Franska statens rasistiska behandling av romer som bryter mot de mänskliga rättigheterna och mot reglerna om fri rörlighet inom EU komenterades nyligen av vår EU-minister Birgitta Ohlsson som förespråkade sanktioner: ”Det ska svida i plånboken när man bryter mot de mänskliga rättigheterna”. Det är givetvis bra att hon följer efter Fi som krävde bojkott av Italien när de förföljde, registrerade och trakasserade romer. Men hon glöm att kräva ekonomiska sanktioner mot Sverige då Göteborgspolisen bröt mot exakt samma regler och konventioner när de utvisade 50 romer enbart på grund av att de var romer. Rasism i sin allra tydligaste form med andra ord.

Feministiskt initiativs politik för rättvisa, solidaritet och mänskliga rättigheter har inga gränser.  Feministiskt initiativ Göteborg går till val på att få bort hatbrotten, inrätta en hatbrottsenhet hos polisen, skapa en solidarisk asylpolitik och driva en genomgriapnde antirasistisk politik. Bor du i Götet? Rösta på Fi i kommunen för romers rättigheter!

Feministiskt internationellt forum 2011

17 Aug

Feministiskt initiativ samlar feminister med kontakter runt om i hela världen. Vi har skapat nätverk över europa och världen och senast kontaktade kurdiska feminister oss för att ha ett utbyte. Tyvärr har vi idag knappa resurser och möjligheter att delta i alla de utbyten som vi skulle vilja göra. Men när feministiskt initiativ kommer in i riksdagen kommer vi få in minst 17 personer i riksdagen, kan ha många anstälda och få partistöd. Får vi över 2,5 % av rösterna får vi stort partistöd. Får vi över 1 % av rösterna får vi alla valsedlar utdelade nästa val av valmyndigheten och vi får tillbaka alla de hundratusentals kronor som det kostade att trycka valsedlar. Med andra ord, om många röstar får vi resurser som gör att vi kan ta till vara på dessa möjligheter än bättre och då kan vi kanske se fram emot internationella feministiska forum, utbyten och samarbeten över nationsgränser och att den feministiska kamp som förs runt om i världen kommer få stor påvärkan på Sverige och svenska riksdagen. Den globala feministiska kampen måste få mer utrymme i Svensk debatt. Det behövs ett systemskifte, Feministiskt initiativ behövs i riksdagen!