Arkiv | januari, 2011

Roya Hakimnia: Så visar vi vår solidaritet med det egyptiska folket

28 Jan

De närmaste timmarna kan bli avgörande för Egyptens framtid och landet behöver allt stöd det kan få. Men om solidaritet ska vara hyckleri som Carl Bildts (in)direkta stöd till dödandet av sju personer den senaste veckan, så är det bättre att ”Sverige” inte gör någonting alls. Det skriver Roya Hakimnia (F!), som kommer delta i demonstrationen utanför Egyptens ambassad i Stockholm idag fredag kl 17. 

Ockupationen av Irak slår hårdast mot kvinnorna

24 Jan

Att vara kvinna i Irak är lika med livsfara och kvinnor är ofria i varje moment av sina liv. Sedan ockupationen av Irak inleddes har kvinnors situation och säkerhet dramatiskt försämrats visar en ny studie ledd av Dr. Souad Al-Azzawi: ”Försämringen av irakiska kvinnors rättigheter och livsvillkor under ockupationen”.

”Från tortyr, till våldtäkt, till tvångsmässig separation av blandade äktenskap, kvinnor och barn tvingas stå ut med sina mäns och pappors död och som förlorat rätten till utbildning, blir utslängda från arbetsplatser och offentligt liv, och påtvingats sexuellt slaveri, drivs till påtvingad flykt och påtvingade försvinnanden. Under de senaste 7 åren har irakiska kvinnor och flickor genomlidit det mest skrämmande av öden. De är offer för en ockupation som både försöker att terrorisera dem till underkastelse och använda dem i syfte att terrorisera hela det irakiska samhället”.

Trots detta används kvinnors frigörelse som argument för ockupationen och i fredssamtal organiserade av Sverige har Carl Bildt utestängt kvinnoorganisationer i strid med internationella konventioner om kvinnors deltagande i fredsarbete som Sverige har skrivit under på.

Vi måste göra upp med den traditionellt synen på säkerhetsbegreppet och säkerhetspolitiken som styrts av snäva stats- och militärperspektiv. Säkerhetspolitiken har fokuserat på att skydda staten från externa potentiella hot, främst med militära medel. Våld mot kvinnor i olika former stoppar inte vid nationsgränser eller vid hemmets tröskel. Eftersom det är ett strukturellt fenomen som existerar överallt utgör det ett säkerhetspolitiskt problem. Feministiskt initiativ strävar efter att demontera hela den traditionella säkerhetspolitiken och istället fokusera på begrepp som exempelvis kroppslig integritet, frihet att agera samt kvinnors, mäns och transpersoners rätt och frihet att vara autonoma individer i livets alla faser och rum. Den konventionella definitionen av fred som enbart en situation utan militärt våld gör att patriarkalt våld mot kvinnor ignoreras. Feministiskt initiativ anser att verklig fred är mer än enbart avsaknad av krig.

Kongress 26-27 mars 2011

12 Jan

Den 26-27 mars 2011 har Feministiskt initiativ kongress i Malmö. Då ska alla våra politiska dokumnet behandlas och vi ska välja ny styrelse, talespersoner och revisorer. Ta chansen att göra din röst hörd och forma partiet till något ännu bättre.

All information om kongressen kommer snart finnas på Feministiskt initiativs hemsida men tillsvidare finns information på vårt medlemsforum där det även startats diskutionstrådar för motioner samt för samåkning och boende. På denna sida skriver vi vad intersektionella medlemsgruppen gör inför kongressen.

Motioner
Motioner kallas de förslag man lägger fram på kongressen på saker man vill förändra eller utveckla med organisationen eller politiken, alla medlemmar kan lägga motioner. På vår maillista diskuteras olika motioner. Vi har en motionsworkshop i Stockholm den 22 januari. Vi har tagit fram en motionsguide som förklarar hur en skriver en motion. Om du vill ha hjälp med motionsskrivandet så är du även välkommen att maila jonas.gothner@feministisktinitiativ.se som kan hjälpa dig. Sista datum för att skicka in motioner till styrelsen är 11 februari. Kongressen är 26-27 mars.

Styrelse, talespersoner & revisorer
På kongressen ska nya personer väljas till dessa förtroendeposter. Detta är en chans för dig att ta plats i styrelsen eller att få dina smartaste vänner och bekanta att kandidera. Mer info om hur du kandiderar kommer snart.

För en värld utan gränser

11 Jan

Kvinnor i förvar – att bemöta frihetsberövade kvinnors utsatthet” är ett projekt i Märsta förvar där människor hålls inlåsta, trots att de inte begått några brott, i väntan på utvisning. Det är givetvis bra att förbättra situationen i förvaret och att synliggöra vittnesmål från kvinnor i förvaren:

På förvaret möts kvinnor av en manlig dominans både vad gäller anställda och förvarstagna. Lokalerna är utrustade efter mäns behov och intressen, varför många kvinnor känner sig obekväma att röra sig fritt i det gemensamma utrymmet. Många kvinnor undviker därför aktiviteter och platser i de gemensamma utrymmena och drar sig helt undan i kvinnokorridoren.

Men i slutänden är förvaren en del av problemet. Att sitta i förvar är ett helvete som går att lösa genom att upplösa dessa fängelser för oskyldiga. Det går inte att lösa på något annat sätt.

Migrationsverket har fått mycket berättigad kritik för att de inte har kunskap om kvinnors och hbtq-personers situation i Sverige och i länder de flytt ifrån och på så sätt inte heller tar hänsyn till deras behov eller asylskäl.

Det är utifrån denna kritik som vi måste förstå Migrationsverkets arbete. De är pressade att uppvisa någon form av feministiskt resultat. Men de är inte intresserade av en rättvis asylprocess med respekt för de mänskliga rättigheterna då det kräver en extrem makeover av hela svenska migrationspolitiken. Att förbättra situationen på ett förvar är som sagt väldigt bra men kan också användas för att hålla kritiker nere. Ett projekt att peka på när media ringer.

På ett likande sätt har migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson försökt visa på myndighetens goda vilja genom att säga att han har en god dialog med RFSL. RFSL har en helt annan bild då de inte får igenom sina krav men används som alibi för denna myndighet som utvisar hbtq-personer till förföljelse och våld. Numera har RFSL´s styrelse valt att inte ha möten med Eliasson.

Det är systematiskt för de som uppräthåller den svenska migrationspolitiken att de avsäger sig ansvar. Och när vi väl mobilierar för en systemförändring så utnyttjar de oss och tystar oss med mindre omorganiseringar. Det är med denna erfarenhet som vi inför kongressen i år kommer motionera för en värld med öppna gränser, en värld som inte dömer värdet på olika människoliv utifrån vad det står i deras pass. Det finns många viktiga delmål som sjukvård för papperslösa, avskaffa 2-års-regelnavskaffa arbetskraftinvandringen och att kvinnofridslagen överordnas utlänningslagen – men huvudmålet måste alltid vara en värld utan gränser.

Samtidigt som projektet i Märsta pågår får vi detta mail om en gravid palestinsk kvinna som nekas sjukvård:

The police in Karlskrona, Blekinge, Sweden are about to be responsible for the death of a 7 ½-month old fetus.

My best friend is 7 ½ months pregnant and currently imprisoned in Karlskrona awaiting deportation. She has been detained without prior warning and is being held in a detention cell without anyone being able to visit her. She is married to a Swedish permanent resident, and she and her husband were told just last week that it was okay for them to start her immigration process. They were told there would not be any problems. They were completely unaware that their case was even being looked into by the police, as no one informed them. When we told the police they had not informed her, they only said that ”the man who usually sends out the notices has taken some time off, so it is not our fault she didn’t know”. It is their fault.

They also said, ”We were afraid that if we informed her earlier, she would run away and disappear”.  They thought it would be a better idea to lie and put an unborn child’s life at risk than do the job we pay such high taxes for them to do.

She is pregnant, and is having pregnancy complications. She has low iron, is underweight, and her pelvis is too small for her to be able to deliver her baby naturally. She must be allowed immediately to leave the prison and stay in hospital or with her family, where people can care for her. Frankly, I am very scared for her and her unborn child. This has been a very difficult pregnancy for her. She has a very high risk of miscarriage.

We have requested that she be able to leave the cell where she is being kept in order to be kept at the hospital instead, and we have not been taken seriously.  She has fainted while being detained, and the police have still refused to listen.  They have said that her fainting is ”all in her head” because she is ”overly emotional”.  They have refused to call an ambulance, despite the fact that we have repeatedly informed them of her medical state.

She needs medical attention. She and her baby cannot handle this stress at this time. I am terrified she will have a miscarriage or have other serious complications that will lead to some permanent disability for her. Please help her.

Sincerely, Name Name

 

Förföljelse av muslimska kvinnor i Sverige

10 Jan

Sydsvenskan har gjort ett väldigt bra reportage om förföljelsen av muslimska kvinnor i Skåne (Läs!). Med en mängd intervjuer visar artikeln på förföljelse och våld, från ungdomar som kastar sten till poliser som lägger ner förundersökningar för att de inte bryr sig om hatbrott.

Ett exempel på islmofobins framväxt är den mediejakt på Helena Benaouda, ordförande för Sveriges muslimska råd, som grundar sig på en total oförståelse den utsatthet som Sydsvenskans reportage vittnar om. Media skuldbelägger Benaouda för hennes svärsons handlingar enbart på grund av deras släktskap och har på så sätt triggat islamofober till att hota och trakassera henne. När hon då gör sig okontaktbar för att komma undan hoten som hon och hennes familj utsätts för så skuldbeläggs hon återigen av media som tycker att hon som ordförande för en ideell muslimsk organisation ständigt måste vara anträffbar för att ta avstånd från någon terrorist de inte har något som helst ansvar för. Skulle de som intervjuades i Sydsvenskan vara journalister skulle denna mediajakt inte finnas, men nu utgår tidningar från vita journalisters erfarenhet och blindhet för rasism.

Motionskrivarverkstad med tema Intersektionalitet 22 januari i Stockholm

5 Jan
Som ni kanske vet så hade Fi en antirasistisk konferens i Stockholm den 4 dec. Som en uppföljning på konferensen ska vi lördagen den 22 januari ha en motion-verkstad* inför kongressen i mars, för att diskutera och formulera förslag på hur vi kan utveckla politiken och organisationen i en mer antirasistisk riktning där intersektionella perspektiv är grunden.

Alla som är intresserade av att skriva motioner utifrån temat antirasism …eller intersektionalitet är välkomna, gärna med halvfärdiga förslag på motioner som vi kan diskutera, slipa, eventuellt jämka ihop och ställa oss bakom som grupp (de som vill) för att ge de större tyngd. Om du bara har en idé som du inte vet hur du ska formulera själv går det såklart också bra att bara komma, inga förkunskaper krävs.

Lokal är inte spikat ännu, men det kommer bli i Stockholm. Lördag 22 januari mellan kl 13-17 ungefär. Vi vill att ni anmäler er i förväg för att veta hur stor lokal vi ska leta efter. Anmäl er till mig med namn, e-post och eventuella behov som har med lokal att göra.

Kom också ihåg att i år ska kongressen välja nya talespersoner och ny styrelse, så föreslå er själva eller några andra bra genom att gå in på http://www.feministisktinitiativ.se/nominera.php och anmäla intresse! Nomineringen pågår till mitten av februari. Vill du tipsa valberedningen om någon du tycker skulle passa som styrelseledamot, talesperson eller revisor? Maila valberedningen@feministisktinitiativ.se

* Motioner kallas de förslag man lägger fram på kongressen på saker man vill förändra eller utveckla med organisationen eller politiken, alla medlemmar kan lägga motioner. Sista datum för att skicka in motioner till styrelsen är 11 februari. Kongressen är 26-27 mars.

P.s. Kom ihåg att betala medlemsavgiften för 2011

/Feministiskt initiativs tematiska medlemsgrupp om IntersektionalitetVisa mer