En feministisk Klimat- och Energipolitik för en rättvis och hållbar värld

28 Mar

För att skapa en hållbar värld krävs en ambitiös klimat- och energipolitik. Kongressen har därför röstat igenom ett helt nytt kapitel på området som ger en mängd starka förslag för hur vi ska nå en hållbar värld där jordens resurser med omsorg och respekt delas rättvist. Feministiskt initiativ visar att klimatpolitiken är en fråga om makt. Emma Petersson och Jonas Göthner skrev motionen.

Klimat & Energi

Feministiskt Initiativ har en vision om ett hållbart energisystem byggt på förnyelsebara resurser och ett minimalt utsläpp av växthusgaser. Det är ett system där resurser fördelas rättvist mellan människor och i solidaritet med framtida generationer.

I Sverige har vi med våra stora förnyelsebara naturresurser ovanligt goda förutsättningar att minska våra klimatutsläpp och därmed också ett stort ansvar att verkligen göra detta. Redan idag syns effekterna av den globala uppvärmningen, den drabbar redan utsatta grupper hårdast, framförallt kvinnor i de fattigaste delarna av världen.

Världen ser ut som den gör eftersom delar av världens befolkning har tagit sig rätt att roffa åt sig av jorden resurser. Samtidigt som resursuttaget hos de rikaste områdena i världen måste minska måste välfärden öka i fattigaste områdena. De teknologiska lösningarna på klimatproblematiken finns redan men kan inte nås genom individuella konsumtionsval eller rena marknadslösningar. Det som nu behövs är politisk vilja.

Feministiskt Initiativ vill se en framtid där Sverige är helt fossiloberoende senast 2040 och har ett helt förnyelsebart energisystem. Detta system är ett decentraliserat och till en början subventionerat system som gör det billigt och enkelt för privatpersoner att vara producenter av elektricitet och värme.

Feministiskt Initiativ tror på ett energieffektivt och hållbart transportsystem utan klimatpåverkan. Detta kräver kraftig utbyggnad av spårtrafik som i städerna på sikt ska kunna helt ersätta privatbilismen. På samma sätt måste de snabbt växande utsläppen från lastbils- och flygtransporterna minimeras genom övergång till tågtransport genom satsningar på utbyggnad och underhåll av spårtrafiken. Ett mer hållbart transportsystem stimuleras även av satsningar på en stadsplanering som är anpassad till cykel och gångtrafik.

Feministiskt Initiativ tror på att en grön skatteväxling stimulerar hushållning av energi och utvecklingen av hållbara innovationer. En höjd koldioxidskatt krävs för att minska både utsläppen och bilismen i Sverige. Ett sätt att säkerställa ambitiösa utsläppsminskningar är att skaffa årliga utsläppsmål. En klimatbudget med årliga utsläppsmål ger även en långsiktig ram för organiseringen av ett fossilfritt samhälle, något som efterfrågas av utvecklare av ny hållbar teknik. Feministiskt Initiativ tror att ambitiösa återgärder måste till för att tackla klimat- och energiproblematiken men vi tror också att det är möjligt att skapa en hållbar värld om vi börjar idag.

1. Fi ska verka för en kraftigt höjd koldioxidskatt.

2. Fi ska verka för att alla Sveriges utsläppsrätter annulleras.

3. Fi ska verka för en fullständig konsumtionsbaserad utsläppsredovisning där länders globala samlade påverkan räknas in, inte bara de fysiska utsläpp som äger rum innanför deras gränser.

4. Fi ska verka för att Sverige får ett energisystem som är 100 % förnyelsebart.

5. Fi ska verka för en satsning på förnyelsebara energikällor som biomassa, vind, sol, vatten samt vågkraft.

6. Fi ska verka för att kärnkraften avvecklas och att ingen uran bryts i Sverige.

7. Fi ska verka för att det ska bli ekonomiskt rimligt och möjligt att installera småskalig förnyelsebar elproducerande teknik.

8. Fi ska verka för att flygresor och godstransporter med tunga lastbilar styrs över till järnväg. Fi ska verka för att järnvägen får en hög prioritet inom transportsektorn.

9. Fi ska verka för att förbättra kollektivtrafiken och sträva efter att göra den avgiftsfri.

10. Fi ska verka för att samhällsplaneringen tar ökad hänsyn till cyklister och gående och att brukaranpassade gång och cykelvägar där hänsyn tas till människors olika behov byggs.

11. Fi ska verka för att alternativ till privatbilismen och kollektivtrafiken, såsom bilpoolen och cyklister tas med i samhällsplaneringen.

12. Fi ska verka för att alternativa drivmedel till fossila bränslen tas fram och utvecklas samt beskattas lägre. Prioritering ska ges till elektrisk transport och andra generationens biodrivmedel.

13. Fi ska verka för att regionutveckling och arbetsmarknadernas dynamik måste mötas med en framsynt utveckling av allmänna färdmedel. Hänsyn till turtäthet och restid är här av central betydelse för jämställdhet, tillgång till arbetsplatser och graden av självförsörjningsförmåga.

14. Fi ska verka för att ett system tas fram där individuella kvoter för utsläpp av klimatpåverkande ämnen tydliggörs. En riktad individuell klimatrådgivning för att praktiskt möjliggöra förändrad livsstil ska utvecklas.

15. Fi ska verka för att alla klimatsatsningar i utvecklingsländer ska utgå från ländernas egna behov och krav. Pengar som idag går till åtgärder styrda av västvärlden ska föras över till en klimatfond organiserad av FN styrd i huvudsak av utvecklingsländer.

16. Fi ska verka för att införa en global skatt på flygbränsle.

17. Fi ska verka för en global skatt på utsläpp av växthusgaser där inkomsterna administreras av FN för att hantera naturkatastrofer och stödja klimatvänliga och hållbara samhällen i utvecklingsländer.

18. Fi ska verka för att kvinnors situation vid naturkatastrofer uppmärksammas och att kvinnor görs till aktörer i återbyggandet av samhället efter en naturkatastrof.

Annonser

2 svar to “En feministisk Klimat- och Energipolitik för en rättvis och hållbar värld”

 1. svalin mars 30, 2011 den 7:51 f m #

  Bra att miljöpolitiken uttvecklas men jag tycker det är synd att vi inte verkar för en köttskatt. Köttkonsumtionen står faktiskt för lika mycket koldioxidutsläpp som transporter gör.

  • fiiii mars 30, 2011 den 11:46 f m #

   Väldigt synd. Argumentet att det slår på fattiga i Sverige saknar ett globalt perspektiv. Det är kvinnor i tredjevärlden som får näringsfattig mat för att köttindustrin tar över annat jordbruk för att män och västvärlden ska kunna konsumera kött. Det är också kvinnor i tredjevärlden som drabbas hårdast av växthusgaserna. Jag tror debatten behöver gå ett varv till och att vi i framtiden kommer få igenom det.
   Tills dess får vi fortsätta ”verka för att minska köttkonsumtionen” med mer vegetariskt i skolor, högre krav på djurhållningen, sloppade eu-subventioner till kött- o fiske-industrin etc etc. Mycket kan vi göra även utan köttskatten
   /Jonas Göthner

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: