Arkiv | april, 2011

Att ta det som är vårt

24 Apr

Heteronormen har länge ockuperat vårt samhälle. Genom våra skolböcker i sexualundervisningen/biologin har vi utbildats till att tro att transsexuell är en ”sexuell avvikelse” som listas tillsammans med incest, tidelag och våldtäktsmän. Genom machokulturen i ”herr-idrotten” skapas bilder av att alla är straighta och ingen är trans. Genom rasistiska föreställningar framställs det i media som att alla hbt-personer är vita västerlänningar. Men tack vara att vi är många som har kämpat länge för att slå tillbaka heteronormen så kan tillslut någon prata om det offentligt. Det är en lång kamp som blir förlöst genom att en person lyckas komma ut offentligt. Det blir en seger och en symbol för vår kamp och ett bevis på att vi tar oss in på nya arenor som tidigare ägdes av heteronormen. Nu tar vi över!

Läs gärna QX´s chefredaktör Jon Voss som skriver på samma tema, om bland annat Fi-medleman Wilo Abdulle Osman.

Kunskap om rasism behöver integreras i undervisningen

22 Apr

Slavaktionen i Lund visar hur smärtsamt historielös och låg kunskapen om rasism är i Sverige. Ska man komma någonvart i kampen mot rasism måste man börja med att erkänna att den finns överallt och kräver politiska åtgärder. Inom universitetet är det nödvändigt att genus-, hbt- och antirasistiska perspektiv integreras i utbildningar för universitetspersonal, studenter och studentkårer, skriver feministiskt initiativs talespersoner Sissela Nordling Blanco, Stina Svensson och Carl Emanuelsson i webtidningen Feministiskt perspektiv.

Läs även Kitimbwa Sabuni från Afrosvenskarnas riksförbund som menar att Efter slavauktionen i Lund måste ansvariga på Hallands Nation avgå och Petter som manar till bojkott mot nationen där slavaktionen ägde rum. Läs och skriv också under upppropet från Antirasistiska akademin.

Feministiskt studentinitaitiv – tredje störst i kårvalet

22 Apr

 

Valet till Uppsala studentkårs fullmäktige avslutades på skärtorsdagen där Feministiskt studentinitiativ var den stora vinnaren medan alla de etablerade partierna backlade i valet. Uppsala Universitets Studenter blir återigen största parti med 20,3% av rösterna, Gröna studenter fick 13,0% och Feministiskt studentinitiativ som ställde upp i sitt första kårval fick hela 12,9%.

Valets stjärna var Feministiskt studentinitiativs Jenny Jakobsson som tillsammans med en piratstudent fick mest personkryss av alla i valet. Läs gärna en intervju med henne och Thomas Karlsson i studenttidningen Ergo.

Läs gärna mer om hur Feministiskt studentinitiativ kommer förändra Uppsala studentkår genom att titta på de vinande vallöftena.

Ett stort grattis till Uppsalas studenter som fått 12,9 % och 5 mandat fantastiska feminister i sin kår!

Valresultatet:
Uppsala Universitets Studenter 20,3%
Gröna studenter 13,0%
Feministiskt studentinitiativ 12,9%
Vänsterns studentförbund 12,1%
S-studenter 11,5%
Moderata studenter Uppsala 10%
Piratstudenterna 8,8%
Rädda Carolina 5,1%
Centerstudenter Uppsala 5,0%

Feministsiskt initiativs nya kårpolitiker:
Jenny Jakobsson, Fil. Kand. Genusvetenskap
Tomas Karlsson, Fil. Kand. Statsvetenskap
Jessica Engwall, Medie- och kommunikationsvetenskap
Britta Renman, Kulturvetare
Jakob Engblom, Hållbar utveckling

Överstatligheten i veckan – död, förbjuden, isolerad och censurerad

21 Apr

I dagarna dog en person i fyllecellen efter att ha omhändertagits av polisen.  Varför personen omhändertogs eller dog vet vi inte, men vi vet att varje år dör runt fem personer i samband med att de omhändertas för berusning enligt LOB (lagen om omhändertagande av berusade personer m.m).  Lagen ska användas om inga andra möjligheter finns och om personen är så gott som medvetslös, men ändå används den mot 50000 personer varje år av polisen. Det är en systematiskt missbrukande av lagen för att kunna på godtyckliga grunder omhänderta personer som polisen anser obekväma. Se mer om missbruket av lagen i tidningen Arbetaren.

I Sala kommun kommer har det blivit förbjudet för människor utan pengar att tigga om pengar. De som inte har pengar men ber om pengar ska som straff betala pengar i böter. Argumentet för politikerna, från hela politiska skalan, är att förbudet ska komma åt människohandeln – då genom att kriminalisera den brottsdrabbade. Har någon tänkt på att sätta in mer resurser för att stödja de brottsdrabbade, skapa en human asylpolitik som gör att människor inte lever under hot om avvisning, utrota fattigdomen och bekämpa de som organiserar människohandeln?

En patient på Rättspsykiatriska Regionkliniken i Växjö har suttit isolerad i över fyra månader trots att det enbart får ske i yttersta nödfall, när patienterna innebär en fara för andra patienter och då helst inte mer än 8 timmar. Reglerna handlar om att skydda patienternas rättigheter, trots det har personalens säkerhet varit ett skäl till isoleringen. Personens enda behandling under isoleringen har varit att få medicin.

I Växjö har polisen ställt in en konsert på en ungdomsgård med hip hop bandet Labyrint genom påtryckningar mot arrangörerna. Skälet påstås vara att bandet har en lått som de menar är drogliberal, en låt som bandet för övrigt aldrig spelar på konserter på ungdomsgårdar. Bandet är känt för sina politiska texter som ofta handlar om rasism, kapitalism och inte minst polisvåld. När man lyssnar på låtar som Babylon brinner ner eller Jaccos Vår betong så är det uppenbart att det finns helt andra budskap som polisen vill stoppa – som givetvis inte är polisens sak att ens tänka på. Labyrint har fått flera konserter inställda den senaste månaden och Amestist Azordegan från Sveriges Radio menar att detta har drabbat fler av de hip hop-band som ”i sina låttexter pekar på ett utanförskap och slår underifrån”.

Detta är skandaler som nått media under bara några dagar. Men det är problem som finns alla andra dagar också, men de kommer sällan når media då det är polisen som utreder sig själva. Det är dags att få en oberoende myndighet som utreder polisen när de begår regelöverträdelser. Det är varken rättssäkert eller demokratiskt att en polis ska utredas av sin kollega. Det behövs också regleringar av polisens befogenheter för att stoppa polisens maktmisbruk. Men det behövs framförallt en diskussion om polisens och rättsväsendets uppgift i en demokratin – där en bättre, demokratisk och transparent poliskår står i fokus istället för en större, hårdare och brutalare.

Mansskatteavdraget ökar löneskillnaderna – igen

12 Apr

Med den nya skattesänkningen kommer en läkare att få mer än 3 gånger så mycket i skattesänkning som ett vårdbiträde. Det är framför allt för att regeringen höjer brytpunkten för statlig skatt från 33 000 kronor till 35 600 kronor som en läkare får en skattesänkning 634 kronor medan vårdbiträdet får 189 kronor. Totalt under Reinfeldts styre har löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökat med 10 000 kronor per år, 115 000 fler kvinnor tvingas leva i fattigdom och barnfattigdomen ökat.

Att Fi brände 100 000 kronor för att få jämställda löner är i sammanhanget blygsamt då regeringen nu bränner 3 ooo 000 000 för att skapa ojämställda löner. Det är nämligen vad höjningen av brytpunkten för den statliga skatten ska kosta enligt regeringens valmanifest och då har vi inte ens räknat med jobbskatteavdraget. Det falska ryktet om att Fi ville införa en mansskatt kan även det ses som småpotatis nu när regeringen inför sitt femte mansskatteavdrag.

Men det största hånet mot jämställdheten är Reinfeldt som säger att ”det måste för deltidsarbetade, för kvinnor som sliter i äldreomsorgen och sjukvården, blir mer lönsamt att arbeta”. Detta säger han samtidigt som han gör det mer lönsamt att vara man och samtidigt som hans finansminister Anders Borg menar att ingångslönerna är för höga i servicebranschen – alltså inom hotell- och restaurang, handeln och den kommunala sektorn. Det vill säga så gått som alla kvinnodominerade sektorer.

Uppdatering:
När DN har räknat ut skattesänkningarna för olika yrkeskategorier har de räknat fel. Det är ytterst få vårdbiträden som tjänar de 23.200 kronor i månaden som DN använder. Medellönen för vårdbiträden är 19.900 kronor. Då ska man dessutom komma ihåg att de flesta inte jobbar heltid. Faktisk medellön för vårdbiträden, med hänsyn tagen till verklig arbetstid, är 13.134 kronor i månaden. Genomsnittlig arbetstid bland vårdbiträden är nämligen bara 66 procent, enligt Kommunals chefsekonom.
Läs mer om detta på bloggen Storstad som har en väldigt bra genomgång av vårbudgetten.

Frankrike följer Iran, inför lagar om kvinnors kläder

11 Apr

I Frankrike demonstrerar människor mot förbudet för människor att ha heltäckande slöjor. Att lagstifta om vad kvinnor får ha på sig eller att ge kvinnor böter samt i vissa fall tvinga de med till polisstationen för att de befunit sig på en offentlig plats är sexistiskt och rasistiskt. Rätten att vistas på offentliga platser och rätten över sin egen kropp är några av de mest grundläggande feministiska rättigheterna.

Även media visar en oförståelse för denna mänskliga rättighet när de frågar olika muslimer om vad koranen säger om dessa klädesplagg. Alla religioner har mängder av olika tolkningar och att förvägra vissa kvinnors sin tolkning av religionen är emot religionsfriheten.

Rätten att bestämma över sin egen kropp, vad man ska och inte ska ha på sig, går aldrig att kompromissa med.

Läs även Zakia Khans väldigt klara och klocka artikel på ämnet.

Nya talespersonerna: Gudrun Schymans avgång helt odramatisk

3 Apr

Gudrun Schyman sitter i styrelsen för Fi men kandiderade inte om för talesperson. Hur påverkar detta Fi? De  nya talespersonerna har skrivit om det, det har även en av Gudruns närmaste medarbetare i Fi Veronica Svärd tillsammans med Stina Svensson och även Fi-medlemmen Johannes Höier Sörensen.

Föreställningar om maskulinitet bakom svenska JAS-insatsen i Libyen

1 Apr

Svensk vapenexport är del av ett enormt samhällsproblem, nämligen en starkt normbildande militaristisk säkerhetspolitik. Dagens säkerhetspolitiska strategi tar avstamp i att våld kan lösa konflikter och att människors säkerhet är beroende av vapen. Dessa utgångspunkter har med föreställningar om maskulinitet att göra. Det skriver Carl Emanuelsson, Sissela Nordling Blanco och Stina Svensson, nya talespersoner för Feministiskt initiativ.

Se även  initiativet Women united for the future of the middle east.

Fria Tidningen: Hallå där…

1 Apr

…Stina Svensson, Sissela Nordling Blanco och Carl Emanuelsson, nya talespersoner för Feministiskt initiativ. Fin intervju i Fria Tidningen.