Prostituerade straffas trots sexköpslagen

11 Okt

Sexköpslagens storhet ligger i att köparna av sex kriminaliseras medan de som säljer skyddas. Men lagar fungerar bara om människor väljer att upprätthålla dom. Stigmatiseringen av personer i prostitution är stor och det leder till att lagen inte följs och bland annat poliser hittar på egna regler. En sådan regel som polisen hänvisar till trotts att den bryter mot regler om fri rörlighet är att personer som är på besök i Sverige ska ” försörja sig på ett ärligt sätt” vilket används som svepskäl för att utvisa personer som lever i prostitution och romer som lever på att tigga pengar. Andra exempel på hur personer i prostitution straffas är hur kommuner stoppat utdelning av kondomer.

Det behövs ett nationellt resurscentrum för prostituerade som bör ha både rådgivande och behandlande uppgifter, men även fungera som ett kunskapscentrum som kan bevaka situationen för prostituerade och stoppa den här typen av förakt mot prostituerade. Istället för utvisningar vill Fi, utöver resurscentrumet, även ge mer resurser och hjälp till prostituerade, bland annat genom att staten tar ansvar för att det inrättas resursjourer som kan ta emot de mest utsatta kvinnorna, exempelvis missbrukare, psykiskt sjuka och prostituerade.

Uppdatering: Problemet är alltså att istället för att hjälpa och stödja människor att komma ur prostitution så väljer man att straffa de. För en utvisning är alltid ett straff mot den som utvisas. Det går alltså helt emot sexköpslagen som är menad att straffa torsken. Sedan är detta givetvis en större fråga om hur organiserat sexuellt våld mot kvinnor ska bemötas, vilket jag inte gått in på i detta inlägg vilket givetvis inte betyder att vi inte har en politik på det området – tvärtom. Även där har Fi många förslag, bland annat att Fi ska verka för att utländska kvinnor och män som i äktenskap eller samlevnad med män i Sverige utsätts för våld samt kvinnor/män/barn som befinner sig i Sverige till följd av trafficking ska ha rätt att stanna i Sverige oavsett vistelsetid i landet, längd på eventuellt äktenskap, ålder, hälsotillstånd etc. Skyddet ska även stärkas för kvinnor i samband med angivelse av brottslingar i trafficking. Fi vill även att kvinnor i prostitution ska ha rätten till skadestånd, att straffen för sexköp höjs och att sexköpslagen utvidgas till att även gälla utomlands. Fi ställer sig även bakom kampanjen Ain’t I a Woman – för papperslösa kvinnors rätt till skydd där ett av deras krav är att Kvinnofridslagen överordnas utlänningslagen. Detta skulle leda till att alla kvinnors rätt till skydd står över hot om avvisning. Dessa förslag förbättrar alla situationen för människor i prostitution – att straffa den brottsdrabbade genom utvisning är däremot ingen lösning.

Annonser

9 svar to “Prostituerade straffas trots sexköpslagen”

 1. Inez oktober 11, 2011 den 4:25 e m #

  Det finns även manliga prostituerade.
  Så varför bryr sig inte FI?

 2. Shed Light oktober 11, 2011 den 9:22 e m #

  Jag vänder mig mot det här inlägget.
  Det andas snarare nyliberalism än feminism.
  Jag hoppas det är okunskap.

  Ingenstans tar ni upp den kriminalitet som finns runt dessa kvinnor och vilka som egentligen tjänar pengar på dem.

  Jag anser definitivt inte att man ska stödja prostitution på det sättet som ert inlägg andas.

  Ni visar att FI INTE är ett alternativ för de som vill se prostitution/människohandel ur ett större samhälleligt globalt perspektiv och att se att det handlar om mäns våld mot kvinnor, på 90-talet, liksom nu.
  Vart tog männens kvinnosyn vägen liksom deras ansvar för sin egen sexualitet? Vart tog maktanalysen vägen?

  • fiiii oktober 11, 2011 den 10:03 e m #

   Väldigt tråkigt att du läste inlägget på ett sätt som det inte är menat. Jag uppdaterade det så att inga fler ska kunna läsa på det sättet.
   Allt jag skriver om i detta inlägg är att det är fel att straffa människor i prostitution och att det behövs ett nationellt kunskapscentrum som bevakar tex hur polisen behandlar människor i prostitution. Anledningen att detta kunskapscentrum ska vara ett resurscentrum är att det ska stödja människor att ta sig ur prostitution samt stödja människor att ta tillvara på sina rättigheter – de rättigheter som jag skriver om i uppdateringen i detta inlägg. Ett annat skäl till att resurscentrumet och kunskapscentrumet ska höra samman är för att kunskapen som produceras givetvis ska basera sig på de erfarenheter som människor i prostitution har.
   Min poäng är alltså, för att citera din blogg ”inga lagar hjälper om inte tillämpningen av dem blir i lagens anda”, i detta fall handlar det om att människor i prostitution straffas med utvisning när de har helt andra behov och trots en sexköpslag som säger att det är torsken som begår brott.

 3. Shed Light oktober 11, 2011 den 11:13 e m #

  Men, fortfarande missar ni den kriminella anknytningen, att de är offer för handel över gränser, att någon annan tjänar pengar på att de säljer sina kroppar till främmande män via krav på oskäliga hyror, transportkostnader, och annat.
  Någon/några organiserar den här verksamheten och de kommer att fortsätta med det så länge kvinnorna är i Sverige. Så ser det ut.
  Den problematiken måste man också ta upp.

  Vill man hjälpa utsatta i prostitution så bör man arbeta för att lagen om koppleri, som är ett brott mot staten, ersätts av ett brott som sker mot individ.
  Det är en skam att detta uråldriga synsätt får finnas på just kvinnor i prostitution, men inte i någon annan brottslighet där människor drabbas.
  Liksom förslaget att torskarna som utnyttjar kvinnorna får betala skadestånd.
  Så uppgraderar man dessa kvinnor till människor och inte nedvärderar dem till kroppar med statens goda minne.
  .
  Att ge svenska män tillgång till europeiska kvinnokroppar är inte heller någon lösning varken för andra länders vilja att ta efter vår utmärkta lag om förbud av sexuell tjänst.
  eller för den kvinnosyn som följer i spåren av denna verksamhet.
  Polisen kommer ju inte hinna med utan det kommer i praktiken blir fritt fram – igen.
  Den problematiken, som är samhällelig, kan man inte blunda för om man ska vara trovärdig i sin feminism.
  Det berörs inte alls i inlägget, så i praktiken hjälper ni torskarna genom att inte se HELA problematiken.

  Man måste vilja arbeta mot den kvinnosyn som normaliserar att män anser att deras sexualitet är viktigare och att kvinnor
  ska finnas tillgängliga för dem, vilket blir effekten av denna dom.
  Torskarnas ansvar lyser med sin frånvaro i inlägget.
  Utan efterfrågan ingen global kvinnohandel.

  • fiiii oktober 12, 2011 den 12:57 f m #

   Hej!
   Sant, det handlar även om koppleri. Jag skrev inte om det för jag blev lite osäker på vart i våra dokument som det stod och jag ville vara noggrann med att ha exakta citat för att framställa vår politik rättvist.
   Men det handlar i allra högsta grad om det jag skriver om också. Den strikta svenska migrationspolitiken sätter många kvinnor i beroendesituation genom 2-års-regeln för gifta kvinnor, genom att utlänningslagen överordnas kvinnofridslagen och andra lager vilket gör det omöjligt för papperslösa kvinnor att anmäla förövare utan att själva utvisas. Svensk migrationspolitik är central för att underlätta för män att exploatera kvinnor. Därför är det väldigt viktigt att garantera uppehållstillstånd för alla kvinnor som på något sätt utnyttjas för att få bort den hålhaken – hot om utvisning – från hallicken.
   Detta tror jag knappast kommer få andra länder att bli mer negativa till Sexköpslagen. Det kommer inte heller nödvändigtvis leda till att ”det blir fritt fram – igen”, då förutsätter du dels att svensk polis ska fortsätta att prioritera andra brott framför dessa och dels att dagens svenska migrationspolitik stoppar handeln med kvinnokroppar. Jag menar att denna reform på migrationspolitiken måste samordnas med polis där jag givetvis ser ökade polisinsatser på detta område. Jag menar också, som jag redan skrivit att avvisningspolitiken är central för traficing och prostitution och att en lättnad försvårar för människohandel.
   Med mitt resonemang blir det därför obegripligt hur du kan påstå att detta ger ”svenska män tillgång till europeiska kvinnokroppar”? Att se tvångsutvisningar som ett förtryck betyder inte att jag legitimerar ett annat. Att ta upp just hur migrationspolitiken påverkar människor i prostitution är inte att försvara svensk koppleripolitik. Eller menar du att det inte är ett straff att tvångsutvisa människor? Att lösningen på detta brott är att utvisa den brottsdrabbade? Är inte lösningen att stödja de brottsdrabbade så de kan ta sig ur händerna på hallicken? Är det inte då bäst att ge den brottsdrabbade uppehållstillstånd så hon kan få stöd i Sverige om hon så vill, då många som utvisas annars kommer tillbaks till den situation som tvingade in dom i prostitution? Eller exakt på vilket sätt löser utvisningar detta problem?

  • fiiii oktober 12, 2011 den 1:49 f m #

   Se gärna också Kriminolog Jerzy Sarnecki som pratar om straffet utvisning, som han helt dömer ut som rasistisk populism som inte har något samband med mängden brott. Det vill säga det är inte självklart att europeiska personer i prostitution kommer inte bli fler i Sverige på grund av att straffen mot dom försvinner. Jämförelsen haltar lite, men det är intressant att jämföra hur tvångsutvisning kan få så olika reaktioner när det handlar om brottslingar och människor i prostitution – för mig är det ett uttryck för förakt mot människor i prostitution.
   http://www.dagensarena.se/nyheter/%E2%80%9Ddet-bara-haller-inte%E2%80%9D/

 4. Patrik oktober 12, 2011 den 6:27 f m #

  Rubriken är helt rätt, det är fel att straffa prostituerade, och förslagen som framställs är inte helt fel. Om vi går ett steg längre och legaliserar prostitution får man bort de negativa effekter så som trafficking, utnyttjande m.m. och kvinnors rättigheter stärks. Är inte kvinnors rätt till sina kroppar något av det viktigaste för FI?

 5. Finska oktober 12, 2011 den 7:44 f m #

  Framför allt andas F!s uttalanden om prostitution av gammal moralism och mansförakt. Män överlag köper inte sex och har ingen koppling till dem som gör det. Att skuldbelägga alla män för sexhandel är ungefär lika konstruktivt som att skuldbelägga alla zigenare för snatteri. Skulle någon i F! Drömma om att predika för zigenare att de är en homogen massa och skall ta kollektivt ansvar för de sina? Nej, i vårat moderna samhälle så förväntar vi att alla skall bemötas sin individer, liksom att alla skall ta individuellt ansvar för sina handlingar. Så varför skall F! Hålla kvar vid en förlegad polarisering av män och kvinnor som fientliga grupper? Nej, droppa det arvet från sjuttiotalets plakatvänster och våga tänka vidare. Det är först då vi kan börja ta itu med jämställdheten på allvar och finna vägar till ett bättre samhälle. För alla.

 6. Shed Light oktober 12, 2011 den 1:15 e m #

  Hej.
  Eftersom det ställs ett antal frågor kommer jag att skriver jag ytterligare en kommentar.

  Prostitution/människohandel är en mångfacetterad företeelse som dessutom hela tiden ändra form.
  Därför måste man ständigt ha flera olika sätt att bekämpa företeelsen och man måste slå mot ALLA håll samtidigt.
  Man måste ha alla samband i huvudet samtidigt.
  Oftast ser man i blogginlägg och debattartiklar att det saknas ett helhetsbegrepp och endast en detalj kommer upp.
  Då blir det ofta mer fel än rätt.

  Traffickingpolisen i GBG har jag stort förtroende för.
  De vet vad de gör, deras problem är praxis och domstolarnas sätt att se den här problematiken, som oftast är det som leder till mest elände .
  Utvisning kan vara ett alternativ när inget annat hjälper.
  Att tro att man kan hjälpa alla, hur goda intentioner man är har, är inte verklighetsförankrat.
  Väger ur prostitution är i korthet lika lång som vägen in. Kanske 10-15 år.
  ( Läs tex S-A Månsson)
  Man kan idag inte tvinga fram hjälpinsatser eller ens försöka få en ingång till vissa individer. De vill inte, de har sitt försvar kvar och sina egna värderingar.
  Utan de får nu alltså gå kvar och underhålla svenska män.
  Man måste våga se vad som faktiskt sker.
  Helt krasst; redan idag förflyttas kvinnor med hallickars hjälp, de lämnar – och kommer tillbaka ibland.
  De kan vara i hemlandet eller i ett tredje land.
  Det spelar ingen roll om det är svenska mäns lemmar eller rumänska eller spanska, det är skit samma för dessa kvinnor.
  Utvisning är inte så definitivt som det låter,
  Jag funderar också vem som egentligen drivit detta målet.
  Vem har ”hjälpt” kvinnorna och i vilket syfte?
  Det är inte så självklart att de är kvinnorna själv som bryr sig mest. Det ska man också ha i åtanke.
  Det finns många krafter i detta, vilket inte minst syns på sexköparforum.

  Uppehållstillstånd i tre månader kan helt enkelt innebära att kvinnorna byts ut var tredje månad, business as usual för torskar och hallickar.
  Dom anpassar sig alltid.
  Och sexköpen kommer att öka.
  Det finns inte en chans för polisen att hinna med.
  Det finns en ökande kategori torskar som inte bryr sig om de åker fast, de bara fortsätter de vet att det är så liten risk.
  Det är framtiden, fler torskar – mer kvinnor – mer hallickar, som byter ut kvinnorna var tredje månad.

  Du skriver:
  *”Jag menar också, som jag redan skrivit att avvisningspolitiken är central för traficing och prostitution och att en lättnad försvårar för människohandel.”

  Det är alltså precis tvärtom enligt ovanstående info.

  *”Med mitt resonemang blir det därför obegripligt hur du kan påstå att detta ger ”svenska män tillgång till europeiska kvinnokroppar”?”

  Så blir det i praktiken och nu får dom dessutom nya var tredje månad.

  *”Är inte lösningen att stödja de brottsdrabbade så de kan ta sig ur händerna på hallicken?”

  Det är naturligtvis den långsiktiga strävan men i praktiken blir det precis tvärtom, handeln fortsätter i Spanien eller Tyskland ett tag, Sen kommer dom tillbaka

  Det har varit problem att ge de som behöver skydd, de som VILL ha hjälp att få PUT idag, så denna domen är märklig,
  Det finns idag en svårighet för Migrationsverket att förstå vad prostitution/människohandel är, vad det gör med människor i prostitutionen, torskarna, hallickarna, och hur polisens arbetar..

  Så den här domen är otroligt oroande och jag undrar som sagt vad som egentligen ligger bakom den.

  Om man vill socialt hjälpa utsatta måste man se en mångfacettering av metoder och inte stänga dörrar som man gör nu. Det bara försvårar.
  Men det kanske är syftet.

  (Sarnecki ska man nog inte dra fram i dessa sammanhang, han har bla uttalat sig mot skärpta straff för sexköpare och normaliserat prostitution i sina uttalanden).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: