Arkiv | Anti-kolonialism RSS feed for this section

Kunskap om rasism behöver integreras i undervisningen

22 Apr

Slavaktionen i Lund visar hur smärtsamt historielös och låg kunskapen om rasism är i Sverige. Ska man komma någonvart i kampen mot rasism måste man börja med att erkänna att den finns överallt och kräver politiska åtgärder. Inom universitetet är det nödvändigt att genus-, hbt- och antirasistiska perspektiv integreras i utbildningar för universitetspersonal, studenter och studentkårer, skriver feministiskt initiativs talespersoner Sissela Nordling Blanco, Stina Svensson och Carl Emanuelsson i webtidningen Feministiskt perspektiv.

Läs även Kitimbwa Sabuni från Afrosvenskarnas riksförbund som menar att Efter slavauktionen i Lund måste ansvariga på Hallands Nation avgå och Petter som manar till bojkott mot nationen där slavaktionen ägde rum. Läs och skriv också under upppropet från Antirasistiska akademin.

Frankrike följer Iran, inför lagar om kvinnors kläder

11 Apr

I Frankrike demonstrerar människor mot förbudet för människor att ha heltäckande slöjor. Att lagstifta om vad kvinnor får ha på sig eller att ge kvinnor böter samt i vissa fall tvinga de med till polisstationen för att de befunit sig på en offentlig plats är sexistiskt och rasistiskt. Rätten att vistas på offentliga platser och rätten över sin egen kropp är några av de mest grundläggande feministiska rättigheterna.

Även media visar en oförståelse för denna mänskliga rättighet när de frågar olika muslimer om vad koranen säger om dessa klädesplagg. Alla religioner har mängder av olika tolkningar och att förvägra vissa kvinnors sin tolkning av religionen är emot religionsfriheten.

Rätten att bestämma över sin egen kropp, vad man ska och inte ska ha på sig, går aldrig att kompromissa med.

Läs även Zakia Khans väldigt klara och klocka artikel på ämnet.

Feminister & queera om Israels ockupation

19 Mar

Debatten om hur man ska förhålla sig till den Israeliska ockupationsmakten och den globala bojkottkampanjen (BDS) har tänt till bland feminister och queera. Nystartade Queers Against Pinkwashing göteborg skriver att:

Ett sätt som Israel försöker snygga till sin image är genom så kallad rosatvätt – pink washing. Genom att framställa sig som ett HBTQ-vänligt land – i total motsats till ”Den homofoba arabvärlden” tvättar Israel bort de brott mot mänskliga rättigheter som dagligen begås och framstår stället som ett demokratiskt land där alla är lika mycket värda. Gay, glad och homovänlig låter helt enkelt bättre än att bygga en apartheid-mur, demolera palestinska hem och att avrätta människor– både vuxna och barn – på ockuperad mark.

De flesta parter i debatten verkar vara mer eller mindre överens om denna verklighetsbeskrivning, debatten handlar snarare om vilka strategier som fungerar och hur vi ska kombinera ett motstånd mot såväl ockupationen som Europas växande anti-semitism. Queers Against Pinkwashing GBG, International Solidarity Movement (ISM) GBG och Nätverket Isolera Israel GBG har i en debattartikel till Bang protesterat mot att de publicerat en ”oreflekterad artikel” om Porn Fest i Tel Aviv som bryter mot bojkottkampanjen (BDS). Avgående chefredaktören Lawen Mohtadi försvarar publiceringen av artikeln som i sin tur får ett svar av Arash Hakimnia.

Queers Against Pinkwashing har även på sin hemsida en rad länkar till bland annat palestinska queera organisationer, Judith Butler skriver att: ”No, it’s not anti-semitic” och Naomi Klein menar att ”The best way to end the bloody occupation is to target Israel with the kind of movement that ended apartheid in South Africa”. Det finns med andra ord gott om text att gräva ner sig i, debatten fortsätter.

Är rasism bara rasism när det är utanför Sveriges gränser?

23 Aug

Franska statens rasistiska behandling av romer som bryter mot de mänskliga rättigheterna och mot reglerna om fri rörlighet inom EU komenterades nyligen av vår EU-minister Birgitta Ohlsson som förespråkade sanktioner: ”Det ska svida i plånboken när man bryter mot de mänskliga rättigheterna”. Det är givetvis bra att hon följer efter Fi som krävde bojkott av Italien när de förföljde, registrerade och trakasserade romer. Men hon glöm att kräva ekonomiska sanktioner mot Sverige då Göteborgspolisen bröt mot exakt samma regler och konventioner när de utvisade 50 romer enbart på grund av att de var romer. Rasism i sin allra tydligaste form med andra ord.

Feministiskt initiativs politik för rättvisa, solidaritet och mänskliga rättigheter har inga gränser.  Feministiskt initiativ Göteborg går till val på att få bort hatbrotten, inrätta en hatbrottsenhet hos polisen, skapa en solidarisk asylpolitik och driva en genomgriapnde antirasistisk politik. Bor du i Götet? Rösta på Fi i kommunen för romers rättigheter!

Internationella romadagen

8 Apr

Idag är det internationella romadagen, och Amnesty International har släppt en rapport där EU uppmanas att lägga upp en heltäckande strategi för att förhindra att romska grupper diskrimineras.

Många romska grupper lever i försummade områden och utsätts ofta för vräkningar utan tidigare varningar, samråd eller erbjudande om alternativa bostäder. Som ett resultat av detta lämnas många av offren för tvångsvräkningarna utan bostad eller tvingas leva under usla bostads- och levnadsförhållanden. Många förlorar även sina ägodelar och tillgången till utbildning, hälsovård, arbete och samhällsservice.

Amnestys rapport visar hur regeringar i Europa, som exempelvis i Bulgarien, Grekland, Italien, Rumänien och Serbien, har utfört tvångsvräkningar som strider mot ländernas internationella åtaganden. Dessa missförhållanden förstärker i sin tur också segregeringen av romska grupper.

Hela rapporten kan du hämta på Amnestys hemsida.

STOCKHOLM:
För dig som vi manifestera idag anordnar Romsk kulturcentrum i Stockholm en manifestationståg kl 15:00 från Sergel torg som sedan övergår i festligheter kl 17:00 i RKC:s lokaler. Klicka här för mer info.

LULEÅ:
För första gången firas internationella Romadagen i Luleå! Program och information hittar du här.

Samtal om postkolonial feminism

22 Mar

Tidskriften Bang och Tankekraft förlag har en samtalsserie om postkolonial feminism i Stockholm. De två första samtalen har varit och finns att lyssna på här respektive här.

Detta har samtalen handlat om:

SEMINARIUM 1 – KOLONIALISM OCH POSTKOLONIALISM
SAMTALSDELTAGARE: Paulina de los Reyes, Irene Molina, Edda Manga, Stefan Jonsson och Pia Laskar.

SEMINARIUM 2 – KUNSKAPSPRODUKTION OCH DISKURSIVT UTRYMME
SAMTALSDELTAGARE: Paulina de los Reyes, Patricia Lorenzoni, Ylva Habel, Mekonnen Tesfahuney och Rebecka Thor.

SEMINARIUM 3 – EXPLOATERING, OJÄMLIKHET OCH GLOBAL HEGEMONI
SÖDRA TEATERN / KÄGELBANAN, INSLÄPP KL 18:30
TISDAGEN DEN 13 APRIL
SAMTALSDELTAGARE: Paulina de los Reyes, Håkan Thörn, Katarina Mattson, Diana Mulinari och Sofie Tornhill.

SEMINARIUM 4 – STRATEGIER OCH MOTSTRATEGIER
SÖDRA TEATERN / KÄGELBANAN, INSLÄPP KL 18:30
TISDAGEN DEN 18 MAJ
SAMTALSDELTAGARE: Paulina de los Reyes, America Vera-Zavala, Ulrika Dahl, Mikela Lundahl och Aleksander Motturi.

Upprop mot skövlingen av Amazonas

12 Mar

Köttindustrin skövlar Amazonas och förgiftar människor.

I Brasiliens regnskog är sojaodling och boskapsuppfödning de två viktigaste orsakerna till avskogningen. Rapporten ”Mera kött och soja, mindre regnskog” visar att våra konsumtionsvanor har ett pris som betalas av andra och bidrar till den globala uppvärmningen.

Konsekvensen av en ökad produktion av soja och nötkött blir att regnskog i Amazonas huggs ner och den artrika savannen cerradon förstörs. Sojafälten tränger boskapsskötseln allt djupare in i regnskogen. Sedan 1990 har ett område stort som Storbritannien skövlats. Tio procent av sojan som såldes efter skörden 2008/09 hade odlats på nyskövlad mark i brasilianska Amazonas och tre fjärdedelar av den avskogade arealen i Amazonas används idag till boskapsuppfödning. Samtidigt har besprutningen med bekämpningsmedel på sojaodlingarna tredubblats de senaste tio åren och kemikalier används som i Sverige varit förbjudna i 30 års tid.

Vi alla kan vara med i arbetet för att skydda klimatet, regnskogen och lokalbefolkningen i Brasilien. Dels kan vi bidra genom att konsumera mindre kött. Dels kan vi sätta tryck på de svenska importföretagen Lantmännen, Svenska Foder, North Trade, Annerstedt Flodin AB och Denofa (norgebaserad sojaimportör vars huvudägare är Amaggis, sojakungen i Brasilien).

Här kan du läsa ett par tips på vad du kan göra. 

Fem feminister: 3. Dolores Cacuango

11 Dec

”Vi är som paramogräset, även om de rycker upp oss tusen gånger kommer vi att återvända och växa upp på nytt.”

Dolores Cacuango, San Pablo Urco, Cayambe, Ecuador (1881–1971)

Intersektionella perspektiv på makt och motståndsstrategier har länge varit en del av vardagen för människor vilka varit tvungna att organisera sig mot multipla förtrycksformer.

Dolores Cacuango var en av förgrundsgestalterna i Ecuadors organiserade ursprungsfolksrörelse vid början av 1900-talet. Hon hade ett skarpt etnicitets-, klass- och genusperspektiv och synliggjorde bland annat de övergrepp som storgodsägarna utsatte ursprungsfolkskvinnorna för i haciendorna. Det var dels utnyttjandet av deras obetalda arbetskraft, dels det ständiga hotet av att bli våldtagen som flickor och kvinnor i alla åldrar tvingades leva med. För att bli kvitt storgodsägarna började därför ursprungsfolken organisera sig för rätten till egen jord, vilket så småningom ledde till två jordreformer 1964 och 1972.

En annan fråga som Dolores outtröttligt kämpade för var ursprungsfolkens rätt och möjlighet till utbildning. På haciendorna kunde ursprungsfolken bli bestraffade om de talade sitt eget språk kichwa och rätten till utbildning motarbetades kraftigt av storgodsägarna, som var oroliga för att bli av med sin obetalda arbetskraft om ursprungsfolken också lärde sig läsa och därmed kräva sina rättigheter.

Dolores var själv analfabet och visste hur språk och läskunnighet fungerade som en nyckel till makt och privilegier som dittills varit förbehållet de vita kolonisatörättlingarna. Just därför var hon så angelägen om att bryta kunskapens segregation och hon var den som drev fram bygget av de första tvåspråkiga skolorna för ursprungsfolk 1946.

Dolores politiska vision lever idag vidare bland annat genom flera tvåspråkiga skolor och en skola för kvinnligt ledarskap som döpts efter henne. Skolan Dolores Cacuango föddes i kaoset av 1990-talets nyliberala ekonomiska reformer. Syftet var/är att stärka ursprungsfolkskvinnornas kunskap om politik och ledarskap för att i större utsträckning kunna inta ledande positioner i kampen mot nyliberalismen och för sina rättigheter.

Kampen för utbildning fortsätter också i andra delar av världen, och även nu möter den motstånd. Bland annat i Brasilien där MST:s (de jordlösas rörelse) skolor just nu hotas av stängning. För att skriva under uppropet mot detta, gå in på upprop.nu.

Sissela Nordling Blanco