Arkiv | Bostadspolitik & hemlöshet RSS feed for this section

Överstatligheten i veckan – död, förbjuden, isolerad och censurerad

21 Apr

I dagarna dog en person i fyllecellen efter att ha omhändertagits av polisen.  Varför personen omhändertogs eller dog vet vi inte, men vi vet att varje år dör runt fem personer i samband med att de omhändertas för berusning enligt LOB (lagen om omhändertagande av berusade personer m.m).  Lagen ska användas om inga andra möjligheter finns och om personen är så gott som medvetslös, men ändå används den mot 50000 personer varje år av polisen. Det är en systematiskt missbrukande av lagen för att kunna på godtyckliga grunder omhänderta personer som polisen anser obekväma. Se mer om missbruket av lagen i tidningen Arbetaren.

I Sala kommun kommer har det blivit förbjudet för människor utan pengar att tigga om pengar. De som inte har pengar men ber om pengar ska som straff betala pengar i böter. Argumentet för politikerna, från hela politiska skalan, är att förbudet ska komma åt människohandeln – då genom att kriminalisera den brottsdrabbade. Har någon tänkt på att sätta in mer resurser för att stödja de brottsdrabbade, skapa en human asylpolitik som gör att människor inte lever under hot om avvisning, utrota fattigdomen och bekämpa de som organiserar människohandeln?

En patient på Rättspsykiatriska Regionkliniken i Växjö har suttit isolerad i över fyra månader trots att det enbart får ske i yttersta nödfall, när patienterna innebär en fara för andra patienter och då helst inte mer än 8 timmar. Reglerna handlar om att skydda patienternas rättigheter, trots det har personalens säkerhet varit ett skäl till isoleringen. Personens enda behandling under isoleringen har varit att få medicin.

I Växjö har polisen ställt in en konsert på en ungdomsgård med hip hop bandet Labyrint genom påtryckningar mot arrangörerna. Skälet påstås vara att bandet har en lått som de menar är drogliberal, en låt som bandet för övrigt aldrig spelar på konserter på ungdomsgårdar. Bandet är känt för sina politiska texter som ofta handlar om rasism, kapitalism och inte minst polisvåld. När man lyssnar på låtar som Babylon brinner ner eller Jaccos Vår betong så är det uppenbart att det finns helt andra budskap som polisen vill stoppa – som givetvis inte är polisens sak att ens tänka på. Labyrint har fått flera konserter inställda den senaste månaden och Amestist Azordegan från Sveriges Radio menar att detta har drabbat fler av de hip hop-band som ”i sina låttexter pekar på ett utanförskap och slår underifrån”.

Detta är skandaler som nått media under bara några dagar. Men det är problem som finns alla andra dagar också, men de kommer sällan når media då det är polisen som utreder sig själva. Det är dags att få en oberoende myndighet som utreder polisen när de begår regelöverträdelser. Det är varken rättssäkert eller demokratiskt att en polis ska utredas av sin kollega. Det behövs också regleringar av polisens befogenheter för att stoppa polisens maktmisbruk. Men det behövs framförallt en diskussion om polisens och rättsväsendets uppgift i en demokratin – där en bättre, demokratisk och transparent poliskår står i fokus istället för en större, hårdare och brutalare.

Hemlösa attackerade av poliser i Danmark

8 Dec

Danska härbergen för hemlösa får enligt dansk lag inte ta emot människor som inte har danskt medborgarskap. Detta har lett till stor kritik då det väntas leda till att människor kan frysa ihjäl över vintern. För att möta de statliga härbärgenas utfrysning har det privata härbärget ”Den Varme Seng” i Köpenhamn öppnat upp för just utländska medborgare. Men klockan tre på natten gjorde dansk polis en razzia mot härberget där 69 av de 91 hemlösa greps.

Rätten att överleva vintern är olagligt för vissa i Danmark och det är troligt att härbärgena blir hårdare på att stänga ute utländska medborgare och att många också väljer att sova ute för att slippa polisens trakasserier. Hemlösa utan danskt medborgarskap som fryser ihjäl denna vinter är dödade av dansk regering och polis.

15 hemlösa fick boende, 2982 lever i hemlöshet i Stockholm

1 Sep

För att få bort hemlösheten har det nya projektet ”Bostad först” lanserats. Det är ett bra program som gör det möjligt för människor att få bostad även fast de har missbruk, tidigare har det ställts hårda krav på att man först ska ta sig ur missbruket för att få ordentligt stöd. Projektet ”Bostad först” menar att människors missbruk och andra sociala problem kan lösas lättare om personen först har bostad och en tryggare tillvaro. Det är ett vettigt projekt som lanseras som ett ”paradigmskifte”, men tyvärr så är det bara 15 av Stockholms 2982 hemlösa som fått ta del av programmet.

Men att lansera nya program räcker inte om man vill få bort all hemlöshet, det krävs att de satsas resurser som går till fler än 15 personer. Resurserna har kontinuerligt dragits ner för de som arbetar med hemlösa och missbrukare i Stockholm och särskilt kvinnor är utsatta för sexuellt våld när de tvingas till hemlöshet. Bostadsbristen och hemlösheten är båda ett resultat av en bostadspolitik anpassad efter familjer som har råd att betala. Vi måste bygga bort bostadsbristen och försvara allmännyttan mot utförsäljning till bostadsrätter. Nya boende- och hyresrättsformer behöver utvecklas och moderna kooperativa främjas.

Vi behöver också ha social förtur i bostadskön precis som ”Bostad först” föreslår men det bör utökas till fler grupper. Det ska erbjudas lämpliga boendeformer och bostäder för utsatta grupper såsom psykiskt sjuka, missbrukare, nyanlända flyktingar och personer som lämnat misshandelsförhållanden. För att kunna erbjuda detta måste vi bygga hyresrätter. Det är bostadspolitiken som är problemet, hemlöshet och bostadsbrist är symtomet.

Schyman om segregerade rika områden, en aktiv bostadspolitik & problemen med friskolorna

26 Aug

Vi har ju Djursholm, Danderyd och hela norra sidan av stan, Täby. Det är ju en väldig segregation och det tycker jag vi ska tala om i termer av problem. För det innebär att människor lever och bor på ett sätt där de är fulständigt avskurna från det som är en verklighet.

För den som vill veta mer om orsakerna till segregationen på bostadsmarknaden kan vi rekommendera Irene Molinas föreläsning på ämnet, som vi filmat och lagt upp här:

Ett byggande utifrån allas villkor är en av Fi Region Stockholms valfrågor, och lyder såhär:
Boende ska vara en rättighet och en ekonomisk möjlighet. Bostäder måste byggas utifrån människors behov och önskemål, snarare än utifrån bostadsproduktionens idéer om familjebildning. Boendesegregationen måste byggas bort och den etniska diskrimineringen på bostadsmarknaden måste motverkas. För att alla människors vardagsliv ska fungera krävs att barn- och äldreomsorg, skolor, mataffärer och kultur finns inom 15 minuters avstånd även för dem som inte har bil.

• Bygg bort bostadsbristen och hemlösheten! Försvara allmännyttan mot utförsäljning till bostadsrätter. Nya boende- och hyresrättsformer bör utvecklas och moderna kooperativa främjas.
• Tillämpa social förtur i bostadskön. Det ska erbjudas lämpliga boendeformer och bostäder för utsatta grupper såsom psykiskt sjuka, missbrukare, nyanlända flyktingar och personer som lämnat misshandelsförhållanden.
• Bryt segregeringen i ekonomiskt bättre ställda områden och förtäta med en mångfald av upplåtelseformer.
• Bygg bort otillgänglighet – det är en prioriterad fråga som får kosta.
• Säkra den livsnödvändiga infrastrukturen genom offentlig förvaltning. Kommunikationer, energi, vatten och avlopp behöver långsiktig stabilitet med hänsyn till miljön.

filmklipp: Irene Molina om rasismen på bostadsmarknaden

28 Feb

För att fler ska få ta del av intressanta föreläsningar och seminarier som berör Feministiskt initiativs politik så har vi börjat filma och lägga upp videoklipp här på bloggen! Först ut är Irene Molinas föreläsning om rasismen på bostadsmarknaden:

Irene Molina forskar om staden och maktmekanismer som rasism, sexism och klassförtryck som begränsar människornas rätt till det urbana rummet. Hon var tillsammans med Paulina de los Reyes och Diana Mulinari en av de som introducerade begreppet intersektionalitet i Sverige. Hon är även en av grundarna av föreningen Antirasistiska akademin, ArA. Filminspelningen är från SIOS kvinnokommittés seminarieserie med fokus på kvinnor, rasism och intolerans. För mer info om kommande SIOS-seminarier: läs vårt tidigare inlägg.