Arkiv | Brandtal RSS feed for this section

Zakia Khans tal på Demonstration för Amnesti i Uppsala

21 Mar

Jag står här för de som inte får komma till tals i Sverige. Man uppskattar att det finns 25 000 till 35 000 papperslösa. Dessa människor får aldrig komma till tals i Sverige. De skyddas inte av svenska lagar. De har varken rätt till sjukvård eller bostad. De saknar personnummer och de finns inte i statistiken. Utan personnummer i Sverige finns man inte.

Sverige har skrivit på FNs konvention för mänskliga rättigheter. Men en person som ”inte finns” har inga rättigheter i Sverige. Rätten till hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet för alla i Sverige – men inte för en människa som ”inte finns”. Alla i Sverige har rätt till bra mat, boende, och rimliga arbetsvillkor – men detta omfattar inte de personer som ”inte finns”.

Sverige ligger sämst till i Europa när det gäller mänskliga rättigheter. FN:s särskilda rapportör till rätten om hälsa, Paul Hunt, har riktat kraftig kritik mot den svenska regeringen som vill lagfästa ett system som är orättvist och diskriminerande. Lagen diskriminerar. Lagen kränker grundläggande mänskliga rättigheter och den svenska regering cyniskt vägrar att se detta.

Papperslösa kvinnor faller utanför det svenska rättsamhället.

En kvinna som utsätts för misshandel och våldtäkt ska göra en polisanmälan – men inte om hon är papperslös. Då kastas hon ut ur landet innan polisen gör en utredning och mannen som utsatt kvinnan för misshandel går fri. Det finns förövare som vet detta och konsekvent utnyttjar denna kunskap och sin maktposition för att skrämma, råna och utpressa. Förövare som hotar, våldtar, misshandlar och utsätter papperslösa kvinnor för utpressning är ofta väl medvetna om att kvinnorna riskerar att arresteras och deporteras om de rapporterar. Kvinnor som blir drabbade har ingen chans att försvara sig eller få hjälp eller skydd från polisen. De tvingas inte bara i gömma för svenska migrationsmyndigheter, men tvingas också gömma sig från människor i sin egen närmiljö.

Papperslösa saknar rätten till hälsa.

Papperslösa har bara tillgång till så kallad ”omedelbar vård”, men även för detta måste de själva stå för hela kostnaden. Papperslösa kvinnor som inte sökt asyl har tillgång till preventivmedel, abort och mödravård men bara om de kan betala för det. Och i varje kontakt med vården hänger utvisningshotet över dem.

Prislappar:
1 600 kronor för ett läkarbesök
500 kronor för att träffa barnmorskan vid ett tillfälle
2 000 kronor för ett ultraljud
12 000 kronor för en abort
En normal förlossning kostar runt 30 000 kronor – men om en förlossning leder till komplikationer för barnet eller mamman kan det bli sexsiffriga belopp. Papperslösa kvinnor avstår från att söka vård, inte bara av ekonomiska skäl utan också av rädsla för att sjukvården skall rapportera dem till polis eller migrationsmyndigheter.

Ett exempel från verkligheten:

En kvinna som är våldtagen –   blir då smittad av HIV –   blir då gravid –   har inte råd till abort –   har inte råd till mödravård –   först efter förlossningen får profylax för att hindra smittöverföring till barnet. Risken att hon blir utvisad hängde över henne under tiden på sjukhuset. Hennes öde låg helt i händerna på vårdpersonalen. Ett telefonsamtal till polisen hade räckt för att hon skulle utvisas.

Sverige fortsätter att avvisa asylsökande med livshotande tillstånd. Dessa utvisningar måste stoppas.

Sveriges praxis innebär att en person kan avvisas om behandling för sjukdomen finns i mottagarlandet. Men Migrationsverket och migrationsdomstolarna tar inte hänsyn till om behandlingen är sämre och i praktiken inte tillgänglig. Om vården i mottagarlandet finns kan i många fall bero på den avvisades religion, etnicitet, kön, politiska uppfattning. I många fall är vården är alltför kostsam för att i praktiken vara tillgänglig.

I kampanjen Ain’t I a woman kräver vi att: Kvinnofridslagen överordnas utlänningslagen så att alla kvinnors rätt till skydd står över hot om avvisning. Vi kräver att: En kvinna som flyr från ett krig, en kvinna som flyr från tvångsgifte eller könsstympning ska ha rätt att få asyl i Sverige. Och vi kräver att: En kvinna som utsätts för allvarliga brott som misshandel och våldtäkt ska kunna stanna här tills domen faller.

Stöd kampen för papperslösa kvinnors rätt till skydd!

Zakia Khanstal vid demonstrationen för Amnesti i Uppsala den 20 mars. Khan är kandidat till talesperson för Feministiskt initiativ.

Jag vill ha en flata som statsminister…

21 Sep
I konsten och demokratins namn samlade vi ihop oss i en partiobunden manifestation, vi som drömmer om en annan regim, om något bättre. Dagen innan valet lästes följande text om och om igen på Sergels torg i en timme:
Jag vill ha en flata som statsminister. Jag vill ha en person med aids som statsminister och jag vill ha en bög som vice statsminister och jag vill ha nån som inte har råd med privat sjukvård och jag vill ha nån som som växte upp på en plats där jorden är så mättad av giftigt avfall att den inte kunde välja bort att få leukemi. Jag vill ha en statsminister som gjorde abort som sextonåring och en ledare som inte är det sämre av två jävliga val och jag vill ha en statsminister som förlorade sin förra älskade i aids, som fortfarande ser detta för sina ögon varje gång den lägger sig för att sova, som höll sin älskade i sina armar och visste att den skulle dö. Jag vill ha en statsminister utan bostadsrätt, en statsminister som köat till sjukvården, till arbetsförmedlingen, till soc och som har varit arbetslös och blivit friställd och sexuellt trakasserad och gaybashad och utvisad. Jag vill ha en statsminister som genomlevt den svenska asylprocessen. Jag vill ha nån som spenderat natten i en cell, som fått ett kors bränt utanför sitt fönster och överlevt våldtäkt. Jag vill ha någon som älskat och blivit sviken, som respekterar sex, som begått misstag och lärt sig av dem. Jag vill ha en svart kvinna som statsminister. Jag vill ha nån med dåliga tänder och taskig attityd, nån som har ätit den där äckliga sjukhusmaten, en som är transvestit och som har knarkat och gått i terapi. Jag vill ha nån som har begått civil olydnad. Och jag vill veta varför vi lärde oss, någonstans längs med vägen, att en statsminister alltid är en clown: alltid en torsk men aldrig ett luder. Alltid en pamp och aldrig en arbetare, alltid en lögnare, alltid en tjuv men aldrig ertappad.

Texten är en fri översättning av verket I want a president av konstnären Zoe Leonard, 1992.

Kuriosa: Fredrik Renifeldt har sagt att han aldrig (!) varit sjukskriven och när han är med familjen blir han aldrig arg.

Gudrun Schyman om det politiska landskapet

24 Mar

Gudrun pratar om tvåpartisystemet, rut-avdraget, skattesänkningar, kriget i afghanistan, m.m:

Filmklipp: Roya Hakimnias tal på internationella kvinnodagen

10 Mar