Arkiv | Migration RSS feed for this section

Juholt ville ha temporära medborgarskap

12 Okt

Håkan Juholts stab gav internt Morgan Johansson grönt ljus att ställa sig bakom Ilmar Reepalus förslag om temporärt medborgarskap för nyanlända. När förslaget sedan mötte kritik tog Juholt offentligt avstånd. Det skriver Dagens Arena efter en intervju med riksdagsledamoten Maryam Yazdanfar (S).

Förslaget hade tidigare kritiserats av Maryam Yazdanfar, Mona Sahlin, Ardalan Shekarabi och Jytte Guteland som menade att ”Det är ett synsätt som grundar sig i att man tror att brottslighet är avhängig din etnicitet. Det är ett brott mot hela den socialdemokratiska förklaringsmodellen som utgår från att brottslighet har sociala orsaker. Att tilldela människor egenskaper utifrån deras etniska ursprung har sin grund i rasistiska ideologier.”

Även Kriminologen Jerzy Sarnecki riktar skarp kritik mot förslaget och menar att ”Det är ungefär som att resonera att om vi inför dödsstraff så kommer folk att avhålla sig från våldsbrott. Det finns en väldigt omfattande bevisning för att det inte fungerar på det sättet. Så att rent kriminologiskt håller det alltså inte, så därför tror jag att det snarare handlar om populism.”

Denna hårda kritik skrevs innan det framkommit att även Juholt stod bakom beslutet. Det fanns många som var snabba att dra undan mattan för Mona Sahlin vid tobleroneaffären, men det är många (hittills) som har varit snabba på att uttala fullt förtroende för Håkan Juholt. Sällan har väl utsagan om att kvinnor måste vara dubbelt så bra och bara får göra hälften så många fel, varit så tydlig som här skriver Gudrun Schyman. Nu visste inte kritikerna att Juholt stod bakom förslaget, det återstå att se om detta grova övertramp får honom att avgå eller om han får sitta kvar likt Tobias Billström och Andres Borg.

Prostituerade straffas trots sexköpslagen

11 Okt

Sexköpslagens storhet ligger i att köparna av sex kriminaliseras medan de som säljer skyddas. Men lagar fungerar bara om människor väljer att upprätthålla dom. Stigmatiseringen av personer i prostitution är stor och det leder till att lagen inte följs och bland annat poliser hittar på egna regler. En sådan regel som polisen hänvisar till trotts att den bryter mot regler om fri rörlighet är att personer som är på besök i Sverige ska ” försörja sig på ett ärligt sätt” vilket används som svepskäl för att utvisa personer som lever i prostitution och romer som lever på att tigga pengar. Andra exempel på hur personer i prostitution straffas är hur kommuner stoppat utdelning av kondomer.

Det behövs ett nationellt resurscentrum för prostituerade som bör ha både rådgivande och behandlande uppgifter, men även fungera som ett kunskapscentrum som kan bevaka situationen för prostituerade och stoppa den här typen av förakt mot prostituerade. Istället för utvisningar vill Fi, utöver resurscentrumet, även ge mer resurser och hjälp till prostituerade, bland annat genom att staten tar ansvar för att det inrättas resursjourer som kan ta emot de mest utsatta kvinnorna, exempelvis missbrukare, psykiskt sjuka och prostituerade.

Uppdatering: Problemet är alltså att istället för att hjälpa och stödja människor att komma ur prostitution så väljer man att straffa de. För en utvisning är alltid ett straff mot den som utvisas. Det går alltså helt emot sexköpslagen som är menad att straffa torsken. Sedan är detta givetvis en större fråga om hur organiserat sexuellt våld mot kvinnor ska bemötas, vilket jag inte gått in på i detta inlägg vilket givetvis inte betyder att vi inte har en politik på det området – tvärtom. Även där har Fi många förslag, bland annat att Fi ska verka för att utländska kvinnor och män som i äktenskap eller samlevnad med män i Sverige utsätts för våld samt kvinnor/män/barn som befinner sig i Sverige till följd av trafficking ska ha rätt att stanna i Sverige oavsett vistelsetid i landet, längd på eventuellt äktenskap, ålder, hälsotillstånd etc. Skyddet ska även stärkas för kvinnor i samband med angivelse av brottslingar i trafficking. Fi vill även att kvinnor i prostitution ska ha rätten till skadestånd, att straffen för sexköp höjs och att sexköpslagen utvidgas till att även gälla utomlands. Fi ställer sig även bakom kampanjen Ain’t I a Woman – för papperslösa kvinnors rätt till skydd där ett av deras krav är att Kvinnofridslagen överordnas utlänningslagen. Detta skulle leda till att alla kvinnors rätt till skydd står över hot om avvisning. Dessa förslag förbättrar alla situationen för människor i prostitution – att straffa den brottsdrabbade genom utvisning är däremot ingen lösning.

Ökad massutvisning i Danmark

21 Jun

Västvärlden har en extremt restriktiv invandringspolitik. Hela 80 % av alla människor som flyr gör det inom de så kallade utvecklingsländerna. Samtidigt bidrar västvärlden, och i allra högsta grad Sverige, till att öka konflikterna som tvingar människor till flykt.

Sverige exporterar mest vapen i hela världen i förhållande till befolkningsmängd. Västvärlden står för 80 % av alla växthusgasutsläpp genom tiderna. Västvärlden håller diktaturer bakom ryggen, sätter upp handelsavtal som gynnar västvärlden på andra länders bekostnad och har genom en lång och pågående historia av kolonisering skapat många konflikter som vi ser runt om i världen.

Det är i den andan som Europa sluter sig än mer och Danmark nu ger sig in på ett projekt som vi genom otaliga exempel vet är omöjligt: att minska brottslighet genom hårdare straff, genom att utvisa alla ”utlänningar” som begår ett brott, oavsett strafftid. Det kommer inte minska brottsligheten, istället underbygger det en av rasismens största och seglivade myter, att icke-vita personer har ökad brottsbenägenhet just i egenskap av icke-vit. Läs gärna statens offentliga utredning om makt, integration och strukturell diskriminering ”Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet”.

Migrationsverket utslängt från hbtq-festivalen

8 Jun

Migrationsverket och regeringen har under en lång tid fått kritik för att de utvisar hbtq-personer till förtryck, förföljelse och fängelsestraff. Trotts det deltog de med ett informationssamtal på årets hbtq-festival i Göteborg där de återigen informerade att ”Vi bedömer inte att vi gör fel eller behöver förbättra oss”.

Men publiken protesterade mot att migrationsverket ens fick delta och göra reklam för sig på en festival som är till för att höja rösten för hbtq-personers rättigheter. Efter drygt en timme på seminariet började några i publiken dela ut lappar, där det stod att Migrationsverket fått avslag på att vara på HBTQ-festivalen. En person läste upp en motivering om varför de hade fått avslag: dels var de homofoba och dels rasistiska. Efter det valde migrationsverket att inte delta i regnbågsparaden.

Tidigare har Uppsala Pride redan beslutat om att migrationsverket inte är välkomna på festivalen.

En illegal politik

22 Maj

Svensk migrationspolitik bryter inte bara mot internationella konventioner, den är även rättsosäker. Det skulle kunna tyckas att FN´s återkommande kritik mot svensk migrationspolitik borde betyda något, men om inte så borde det väl ände vara dags att lagen följs. För det görs inte idag, svensk migrationspolitik bryter mot lagen vilket leder till att människor som har juridiken på sin sida utvisas enbart för att migrationsverket inte klarar av att handlägga ärendena på ett korrekt sätt. Ett sådant exempel är att hbt-personer som har rätten att stanna i Sverige utvisas med kommentarer som att det är självförvållat och att man ska leva i garderoben. Detta vet vi händer, detta har hbt-rörelsen påpekat upprepade gånger men migrationsverket gör inget åt saken.

Samtidigt försöker regeringen att komma undan genom att kalla de papperslösa som lever utan några som helst rättigheter i Sverige för illegala invandrare. Anfall är bästa försvar verkar de tänka. För det är ju trots allt enbart regeringen som beter sig illegalt.

Läs Sissela Nordling Blanco om migrationsöverenskommelserna mellan regeringen och miljöpartiet.

Läs om Svenska ”förvar” där människor utan brottsmistankar tvångsomhändertas.

Läs mer om ”förvaren” där människor med psykiska problem placeras på häkten, och ännu mer.

Läs om hur anhörighetsinvandringen från Somalia (och delvis Afghanistan) har förbjudits.

Se på svt om hur de apatiska flyktingbarnen återigen ökar i Sverige.

Ge papperslösa kvinnor rätt till skydd!

28 Mar

Papperslösa kvinnor blir på grund av sin rättslöshet lätt byte för människor som känner till deras situation och utnyttjar sin maktposition för att hota, råna, utpressa eller utsätta dem för sexuella trakasserier och övergrepp. Många av dessa kvinnor saknar möjlighet att försvara sig, att söka och få hjälp eller polisanmäla övergrepp, i och med att de inte bara lever gömda för svenska myndigheter utan kanske också gömmer sig undan våldsamma personer i den egna närmiljön. Det är inte ovanligt att hyresvärdar och arbetsgivare är en del av det här. Förövare som hotar, våldtar, misshandlar och utpressar papperslösa kvinnor är ofta väl medvetna om att det för det mesta innebär en risk för papperslösa kvinnor att själva bli gripna och avvisade om de anmäler övergreppen.

Det faktum att dessa kvinnor saknar uppehållstillstånd i Sverige ska inte frånta dem deras mänskliga rättigheter. I kampen för att förstärka och upprätthålla alla kvinnors rättigheter, utan att skilja på hudfärg, nationalitet eller medborgarskap, kräver vi att även kvinnor utan papper omfattas av den rätt till skydd som gäller för alla andra kvinnor i vårt samhälle.

Vi kräver därför att:

  • Kvinnofridslagen överordnas utlänningslagen. Detta skulle leda till att alla kvinnors rätt till skydd står över hot om avvisning.
  • Utlänningslagen förtydligas för att garantera en rättslig praxis där kvinnors särskilda asylskäl betraktas som tillräcklig grund för att leda till permanent uppehållstillstånd vid asylprövning. Exempelvis vid flykt undan tvångsgifte, könsstympning eller våld utfört av militär.
  • Papperslösa kvinnor som medverkar i brottsutredning ska beviljas tillfälligt uppehållstillstånd så länge förundersökning eller domstolsprocess pågår. 

Allmän flyktingamnesti

28 Mar

Asylprocessen i Sverige är inte rättssäker, kvinnor och hbt-personers asylskäl respekteras inte. Svensk migrationspolitik bryter mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Genèvekonventionen. En omänsklig och olaglig asylpolitik kan enbart bemötas med solidaritet och upprättelse. Alla som idag är papperslösa eller som ansöker om asyl i Sverige måste få permanent uppehållstillstånd. Feministiskt initiativ kräver en allmän flyktingamnesti.

Feministiskt initiativ har en vision om en fri värld som inte begränsas av skarpa gränser och höga uteslutande murar. Vi vill se en värld där jordens yta och resurser delas gemensamt i solidaritet mellan människor och med respekt för miljön.

I en värld som är uppdelad och präglad av orättvisor – krig, tortyr, miljökatastrofer, statligt förtryck, förföljelse, fattigdom, våld, sexuella övergrepp och rättslöshet – måste det vara allas rättighet att röra sig över nationsgränser för att söka skydd och ett värdigare liv i ett annat land.

Därför ser Feministiskt initiativ med oro på hur EU bygger sina murar än högre och hur svensk migrationspolitik hårdnar. Upprepade granskningar visar att kvinnor och hbt-personers asylskäl inte respekteras, trots det fortsätter utvisningarna. Människor utvisas till inbördeskrig, svårt sjuka och personer med funktionsnedsättning utvisas till platser där de inte har möjlighet att få vård, romer utvisas trots att de har laglig rätt att befinna sig i Sverige, och kvinnor utvisas till internflykt i länder där kvinnor inte har möjlighet att leva ensamma och vara familjeförsörjare.

Listan på brott mot de mänskliga rättigheterna kan göras lång och är ett stort skäl till att tiotusentals människor lever utan papper i Sverige idag. Som papperslös är du rättslös utan några som helst mänskliga rättigheter så som vård, skola eller bostad. Många utsätts för sexuella övergrepp, våld och exploatering på arbetsplatser utan att ha möjlighet att anmäla detta. Att papperslösa väljer att leva utan några som helst mänskliga rättigheter framför att utvisas, är ett tydligt underkännande av Sveriges flyktingpolitik som bryter mot internationella konventioner och svensk lagstiftning.

Därför måste alla som idag är papperslösa eller som har stannat i landet efter avslag på asylansökan, få ett permanent uppehållstillstånd.

Feministiskt initiativ kräver en allmän flyktingamnesti.

Zakia Khans tal på Demonstration för Amnesti i Uppsala

21 Mar

Jag står här för de som inte får komma till tals i Sverige. Man uppskattar att det finns 25 000 till 35 000 papperslösa. Dessa människor får aldrig komma till tals i Sverige. De skyddas inte av svenska lagar. De har varken rätt till sjukvård eller bostad. De saknar personnummer och de finns inte i statistiken. Utan personnummer i Sverige finns man inte.

Sverige har skrivit på FNs konvention för mänskliga rättigheter. Men en person som ”inte finns” har inga rättigheter i Sverige. Rätten till hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet för alla i Sverige – men inte för en människa som ”inte finns”. Alla i Sverige har rätt till bra mat, boende, och rimliga arbetsvillkor – men detta omfattar inte de personer som ”inte finns”.

Sverige ligger sämst till i Europa när det gäller mänskliga rättigheter. FN:s särskilda rapportör till rätten om hälsa, Paul Hunt, har riktat kraftig kritik mot den svenska regeringen som vill lagfästa ett system som är orättvist och diskriminerande. Lagen diskriminerar. Lagen kränker grundläggande mänskliga rättigheter och den svenska regering cyniskt vägrar att se detta.

Papperslösa kvinnor faller utanför det svenska rättsamhället.

En kvinna som utsätts för misshandel och våldtäkt ska göra en polisanmälan – men inte om hon är papperslös. Då kastas hon ut ur landet innan polisen gör en utredning och mannen som utsatt kvinnan för misshandel går fri. Det finns förövare som vet detta och konsekvent utnyttjar denna kunskap och sin maktposition för att skrämma, råna och utpressa. Förövare som hotar, våldtar, misshandlar och utsätter papperslösa kvinnor för utpressning är ofta väl medvetna om att kvinnorna riskerar att arresteras och deporteras om de rapporterar. Kvinnor som blir drabbade har ingen chans att försvara sig eller få hjälp eller skydd från polisen. De tvingas inte bara i gömma för svenska migrationsmyndigheter, men tvingas också gömma sig från människor i sin egen närmiljö.

Papperslösa saknar rätten till hälsa.

Papperslösa har bara tillgång till så kallad ”omedelbar vård”, men även för detta måste de själva stå för hela kostnaden. Papperslösa kvinnor som inte sökt asyl har tillgång till preventivmedel, abort och mödravård men bara om de kan betala för det. Och i varje kontakt med vården hänger utvisningshotet över dem.

Prislappar:
1 600 kronor för ett läkarbesök
500 kronor för att träffa barnmorskan vid ett tillfälle
2 000 kronor för ett ultraljud
12 000 kronor för en abort
En normal förlossning kostar runt 30 000 kronor – men om en förlossning leder till komplikationer för barnet eller mamman kan det bli sexsiffriga belopp. Papperslösa kvinnor avstår från att söka vård, inte bara av ekonomiska skäl utan också av rädsla för att sjukvården skall rapportera dem till polis eller migrationsmyndigheter.

Ett exempel från verkligheten:

En kvinna som är våldtagen –   blir då smittad av HIV –   blir då gravid –   har inte råd till abort –   har inte råd till mödravård –   först efter förlossningen får profylax för att hindra smittöverföring till barnet. Risken att hon blir utvisad hängde över henne under tiden på sjukhuset. Hennes öde låg helt i händerna på vårdpersonalen. Ett telefonsamtal till polisen hade räckt för att hon skulle utvisas.

Sverige fortsätter att avvisa asylsökande med livshotande tillstånd. Dessa utvisningar måste stoppas.

Sveriges praxis innebär att en person kan avvisas om behandling för sjukdomen finns i mottagarlandet. Men Migrationsverket och migrationsdomstolarna tar inte hänsyn till om behandlingen är sämre och i praktiken inte tillgänglig. Om vården i mottagarlandet finns kan i många fall bero på den avvisades religion, etnicitet, kön, politiska uppfattning. I många fall är vården är alltför kostsam för att i praktiken vara tillgänglig.

I kampanjen Ain’t I a woman kräver vi att: Kvinnofridslagen överordnas utlänningslagen så att alla kvinnors rätt till skydd står över hot om avvisning. Vi kräver att: En kvinna som flyr från ett krig, en kvinna som flyr från tvångsgifte eller könsstympning ska ha rätt att få asyl i Sverige. Och vi kräver att: En kvinna som utsätts för allvarliga brott som misshandel och våldtäkt ska kunna stanna här tills domen faller.

Stöd kampen för papperslösa kvinnors rätt till skydd!

Zakia Khanstal vid demonstrationen för Amnesti i Uppsala den 20 mars. Khan är kandidat till talesperson för Feministiskt initiativ.

Landsomfattande demonstrationsdagar för rätten till asyl 19-20 mars

14 Mar

Bekämpa de som tvingar människor på flykt, inte de som flyr

Den 20 mars är årsdagen av USA:s invasion och ockupation av Irak. En dag att uppmärksamma för att peka på varför människor lämnar allt de har och flyr i hopp om att kunna rädda sitt eller sina barns liv.
En dag att protestera mot Svenska massutvisningar, protestera mot Fort Europa och Frontex gränspatruller.

…Runt om i landet sprider sig Asylrörelsen mot den omänskliga flyktingpolitiken. Tusentals människor visar civilkurage genom att gömma flyktingar, blockera utvisningar och demonstrera för asylrätten. Nu har ett första steg för att bygga en ny massrörelse tagits med att samordna protester runt om i landet med en gemensam protestdag för asylrättens återinförande.
2005 reste sig Flyktingamnestirörelsen massivt med 10 000 tals på gatorna. Denna rörelse pressade fram 16 000 uppehållstillstånd. Nu krävs det en ny massrörelse, vi bygger den idag.

– Stoppa massutvisningarna – Flyktingamnesti åt asylsökande och gömda!
– Frige av alla flyktingar som sitter inlåsta i förvaren!
– USA ut ur Irak, Sverige ut ur Afghanistan – För fred och rättvisa

Feministiskt initiativs styrelse uppmanar alla att delta i denna landsomfattande protestdag

Göteborg:
20 mars 14.00 Götaplatsen
Arr: Asylrörelsen och Aktion mot deportation

Stockholm:
20 mars 14.00 Sergels Torg
Arr: Aktion mot tvångsavvisningar

Malmö:
20 mars 13.00 Gustav Adolfs torg
Arr: Asylrörelsen, Irakiska asylkommittén

Uppsala:
20 mars 15.00 vid Slottsbacken
Arr: Ingen Människa är Illegal mfl

Uddevalla:
20 mars 12.00 Kungstorget
Arr: Asylrörelsen

Sundsvall:
20 mars 12.00 Stora torget
Arr: Asylrörelsen

Säffle:
19 mars 12.00 Stora torget
Arr: Asylrörelsen och romska flyktingar

Kinna:
19 mars 12.00 Kinna centrum
Arr: Asylrörelsen

Boden:
19 mars 13.00 Medborgarplatsen
Arr: Asylrörelsen

WE CAN DO IT united sisters girl power YEAH!

10 Mar


Illustration: Sojourner Truth, av Sissela Nordling Blanco

Trifa Shakely, initiativtagare till kampanjen Ain’t I a Woman – för papperslösa kvinnors rätt till skydd, skriver i Aftonbladet:

Vad händer när en kvinna saknar sina sista fyra siffror? Är inte hon längre en kvinna? Papperslösa kvinnors livssituation förflyttar svensk jämställdhetspolitik och den feministiska debatten. För här gäller det liv och död. Det gäller akutfall och det är livsnödvändigt att agera.