Arkiv | Nedrustning RSS feed for this section

Det är en bättre värld utan krig

2 Maj

”Det är en bättre värld utan bin Ladin.” Orden kommer från vår utrikesminister Carl Bildt. Han är inte ensam om att fira att ytterligare en människa dött i de 10 år långdragna och blodiga krigen. Firandet är enormt. Ledare i väst går ut och hyllar döden och våldet som lösning på konflikter. Lösningen är krig, lyckan är död. Fredsrörelsen tycks vara långt borta – inte minst i Sverige som idag är det land som exporterar mest vapen i världen i förhållande till befolkningsmängd. Så här firade man på den Amerikanska militärbasen West Point:

Föreställningar om maskulinitet bakom svenska JAS-insatsen i Libyen

1 Apr

Svensk vapenexport är del av ett enormt samhällsproblem, nämligen en starkt normbildande militaristisk säkerhetspolitik. Dagens säkerhetspolitiska strategi tar avstamp i att våld kan lösa konflikter och att människors säkerhet är beroende av vapen. Dessa utgångspunkter har med föreställningar om maskulinitet att göra. Det skriver Carl Emanuelsson, Sissela Nordling Blanco och Stina Svensson, nya talespersoner för Feministiskt initiativ.

Se även  initiativet Women united for the future of the middle east.

Zakia Khan: Stoppa all export av vapen nu!

21 Mar

Sverige är det land i världen som exporterar mest vapen per invånare. Svenska vapen hamnar i händerna på brutala diktaturregimer och terrorister. Upp till tio civila dödas för varje soldat som stupar, men svenska vapenindustri får tiotals miljoner i skattemedel för att exportera mera, skriver Zakia Khan som kandiderar till talesperson för Feministiskt initiativ.

Ockupationen av Irak slår hårdast mot kvinnorna

24 Jan

Att vara kvinna i Irak är lika med livsfara och kvinnor är ofria i varje moment av sina liv. Sedan ockupationen av Irak inleddes har kvinnors situation och säkerhet dramatiskt försämrats visar en ny studie ledd av Dr. Souad Al-Azzawi: ”Försämringen av irakiska kvinnors rättigheter och livsvillkor under ockupationen”.

”Från tortyr, till våldtäkt, till tvångsmässig separation av blandade äktenskap, kvinnor och barn tvingas stå ut med sina mäns och pappors död och som förlorat rätten till utbildning, blir utslängda från arbetsplatser och offentligt liv, och påtvingats sexuellt slaveri, drivs till påtvingad flykt och påtvingade försvinnanden. Under de senaste 7 åren har irakiska kvinnor och flickor genomlidit det mest skrämmande av öden. De är offer för en ockupation som både försöker att terrorisera dem till underkastelse och använda dem i syfte att terrorisera hela det irakiska samhället”.

Trots detta används kvinnors frigörelse som argument för ockupationen och i fredssamtal organiserade av Sverige har Carl Bildt utestängt kvinnoorganisationer i strid med internationella konventioner om kvinnors deltagande i fredsarbete som Sverige har skrivit under på.

Vi måste göra upp med den traditionellt synen på säkerhetsbegreppet och säkerhetspolitiken som styrts av snäva stats- och militärperspektiv. Säkerhetspolitiken har fokuserat på att skydda staten från externa potentiella hot, främst med militära medel. Våld mot kvinnor i olika former stoppar inte vid nationsgränser eller vid hemmets tröskel. Eftersom det är ett strukturellt fenomen som existerar överallt utgör det ett säkerhetspolitiskt problem. Feministiskt initiativ strävar efter att demontera hela den traditionella säkerhetspolitiken och istället fokusera på begrepp som exempelvis kroppslig integritet, frihet att agera samt kvinnors, mäns och transpersoners rätt och frihet att vara autonoma individer i livets alla faser och rum. Den konventionella definitionen av fred som enbart en situation utan militärt våld gör att patriarkalt våld mot kvinnor ignoreras. Feministiskt initiativ anser att verklig fred är mer än enbart avsaknad av krig.

Stoppa vapenexporten till Saudarabien

17 Sep

Det har kommit fram att Sverige expoterar vapen till Saudarabien. Det är inte första gången som vapen expoteras till diktaturer och som vanligt bemöter ansvariga politiker detta med kompakt tystnad. Ingen vill ta i frågan. Ett anonymt nätverk av journalister har nyligen skrivit att Sveriges största dagstidningar driver valkampanj för Alliansen. Allianspartierna står tillsammans för 57 procent av partiomnämnandena i medierna och när de rödgröna väl synns så framställs Mona Sahlin negativt 18 gånger på förstasidorna, motsvarande siffra för Fredrik Reinfeldt är fem. Ett annat exempel på hur de undgår kritisk granskning är Carl Bildt som är under utredning för folkrättsbrott (!) men trots detta kan fortsätta representera Sverige som utrikesminister runt om i världen. Därför är det svårt att tro att media kommer lyckas göra något av denna skandal, alliansen slipper undan igen.

Feministiskt initiativ ser fram emot att jobba i riksdagen för ett förbud av vapenexporten. Vi måste i högre utsträckningen vara med och utveckla länders fredsarbete och konfliktförebygande arbete. Inte utveckla länders krigsföring.

En feministisk syn på säkerhet – Björklund vill tävla med Ryssland i upprustning

30 Aug

När Folkpartiets Jan Björklund kritiserar den Ryska upprustning är hans läsning att Sverige också rustar upp sitt försvar. När vi hör denna bristande logik så är det viktigt att minnas att demokratibiståndet till Ryssland sänktes med 90 % när den borgliga regeringen tog makten 2006, för att sedan tack och lov höjas lite gran 2010. Detta är en ideologisk fråga om vad man har för syn på säkerhet och demokrati. Hur jobbar vi för nedrustning och demokrati i det krigande grandlandet på andra sidan östersjön? Hur motar vi tillbaka nazismen har ökat något lavinartat i Ryssland där man uppsaktar att 70.000 nynazister är aktiva jämfört med bara några tusen under början av 1990-talet.

Fi kräver en Feministisk syn på säkerhet:

Den globala säkerhetspolitiken är patriarkal och bygger på föreställningen om att det är män som med militära medel ska försvara kvinnor och barn. Makten är i förlängningen militär. Det militära våldet är också en del av ett globlat ekonomiskt system som företag i väst tjänar pengar på. Inom den militärindustriella sektorn styr den vapenteknologiska utvecklingen och vapensäljarna finns i den rika delen av världen, bland annat Sverige, köparna i den fattiga.

I varje land stjäl global militär upprustning pengar från social upprustning, eftersom ökade militärbudgetar ger minskade välfärdssatsningar. Stridsflygplan står mot sjukvård och skola. Militär kapprustning står mot globala satsningar på miljömål och hållbar utveckling.

Traditionellt sett har säkerhetsbegreppet och säkerhetspolitiken styrts av snäva stats- och militärperspektiv. Säkerhetspolitiken har fokuserat på att skydda staten från externa potentiella hot, främst med militära medel. Trots att säkerhetspolitiken har utvecklats och omdefinierats till att nu även handla om mänsklig säkerhet, har genusperspektivet uteblivit och kvinnors rättigheter har inte inkluderats.

Mäns våld mot kvinnor i olika former stoppar inte vid nationsgränser eller vid hemmets tröskel. Eftersom det är ett strukturellt fenomen som existerar överallt utgör det ett säkerhetspolitiskt problem. Feministiskt initiativ strävar efter att demontera hela den traditionella säkerhetspolitiken och istället fokusera på begrepp som exempelvis kroppslig integritet, frihet att agera samt kvinnors, mäns och transpersoners rätt och frihet att vara autonoma individer i livets alla faser och rum. Den konventionella definitionen av fred som enbart en situation utan militärt våld gör att patriarkalt våld mot kvinnor ignoreras. Feministiskt initiativ anser att verklig fred är mer än enbart avsaknad av krig.

  1. Fi ska verka för en utveckling av global mänsklig säkerhet, bort från föreställningar om militär säkerhet. Det förutsätter stopp för militär upprustning, stopp för vapenexport och omställning av krigsmaterielproduktionen till civil produktion.
  2. Fi ska verka för att vidga det globala säkerhetspolitiska begreppet så att också det strukturella våld som riktas mot kvinnor i vardagen innefattas.
  3. Fi ska verka för att krigsvåldtagna kvinnor ska kunna få status som flyktingar på samma sätt som människor vilka förföljs för sin tro, politiska åsikt eller sexuella läggning.
  4. Fi ska verka för att Sverige i samband med internationella insatser ska erbjuda hjälp och stöd till våldtagna kvinnor.
  5. Fi ska verka för att fler kvinnor ska finnas med i svensk internationell konflikthantering.

Avmilitarisera världen

2 Jul

Idag går Carl Bildt ut med en debattartikel där han berättar hur bra moderaterna är genom att klanka ner på andra partiers engagemang för en global nedrustning. Det är framförallt USA´s 700 utlandsplacerade militärbaser som får hans försvar, men han fortsätter med att håna såväl ”neutralitetsnostalgin” som motståndet mot Lissabonfördraget. Han avslutar med att påstå att ett regeringsskifte skulle leda till ”en söndrad regering och ett svagare Sverige.”

Vad som däremot lyser med sin frånvaro är den nuvarande regeringens politik.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet kräver en upprustning av svenska försvaret. Upprustningen ska inte ske genom värnplikten som nu slopas till förmån för en yrkesmilitär. För att få människor att ta jobb hos militären så har en dyr (borglig?) reklamkampanj satts igång. Reklamen visar nästan uteslutande svenska soldater som vita män som i Hollywood-tappning utför fartfyllda farliga uppdrag (försvarar Sveriges gränser mot hot utifrån och jagar svarta män i gummibåtar). Problemet med denna Holywood-reklamkampanj är såklart vad militären kan komma att bli? Vilka andra än världsfrånvända vita män som vill ha action och fartfyllda krig vill jobba som soldat efter att ha sett försvarets nya reklam?

Svaret på frågan får vi av försvarsminister Tolgfors som kommit på att yrkesmilitären ska lösa arbetslösheten bland unga. Vi har sett det i många andra länder där yrkesmilitären blivit en utväg för fattiga som vill ha lön och uppenbarligen är detta något som moderata försvarsministern uppskattar.

Kanske borde Bildt se över sin egen försvarspolitik innan han kritiserar andras arbete för global nedrustning. Kanske borde han läsa på om fredsförebygande arbete och konfliktlösning istället för att heja på i en global upprustning, tex läsa våra politikdokument ”FN´s roll i världspolitiken” och ”Feministiskt solidaritetsarbete”

/Jonas Göthner

Andra som skrivit om ämnet: Det progresiva USA, Lowejko, Högberg, Petra, pellefantias